Schepencollege verleent vergunning site Sun Chemical

Het schepencollege van de gemeente Ternat heeft op 27 augustus een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfsgebouw op de vroegere site van Sun Chemical op de Donkerstraat langs de autosnelweg in Ternat.

Schepen van omgeving Gunter Desmet: “De belangen van de buurt stonden bij ons steeds centraal. Aangezien het om industrie- en kmo-zone gaat, is het logisch dat hierop een nieuwe ontwikkeling komt, maar deze moet wel in evenwicht met de buurt zijn.” Eerst waren er plannen voor een project met een kantoortoren voor maar liefst 400 bedienden. Het gemeentebestuur ging niet akkoord omdat dit te veel verkeersoverlast met zich zou meebrengen en het was niet volgens het gewestplan.

De projectontwikkelaar paste de plannen aan voor de bouw van een duurzaam bedrijfsgebouw van 14.366 m². De buurt opperde bezwaren tijdens de twee openbare onderzoeken. Het bestuur legt nu maatregelen op om de buurtbewoners tegemoet te komen, onder meer:

  1. Alle auto- en vrachtverkeer zal moeten rijden via de industriezone, niet via de Donkerstraat en de Groenstraat. Er komt een ANPR-camera om dat te controleren. Ook wordt het fysiek moeilijk gemaakt om vanop de Donkerstraat en de Groenstraat de site binnen te rijden.
  2. De open laad- en loskaaien worden omgevormd tot een gesloten loods om de geluidsoverlast van het laden en lossen tegen te gaan. Er komt ook een geluidsmuur rond de parkings aan de kant van de Donkerstraat. Dit zal voor de buurt ook het geluid van de snelweg beperken.
  3. Er komt een 6 meter brede groenbuffer om het gebouw ook visueel op een aantrekkelijke manier in de buurt te integreren.

Volgens het bestuur wordt het beter wonen in de Donkerstraat dan ten tijde van Sun Chemical. Deze nieuwe ontwikkeling lost een dorpskanker in Ternat op. In het bedrijvengebouw komen ook 100 tot 150 nieuwe arbeidsplaatsen.

Ongeveer een vijfde van de site is oorspronkelijk natuurgebied, maar was dit in de feite ten tijde van Sun Chemical niet meer. Een deel hiervan was ook onterecht verhard. Dit wordt terug omgevormd naar natuurgebied in overleg met het Agentschap Natuur en Bos. De grond was vervuild en is nu gesaneerd. Het water wordt op de site zelf gebufferd. Duurzame energie komt er via zonnepanelen.

Welke activiteit er komt, staat nog niet vast. De eigenaar kan nu op zoek naar een uitbater. Afhankelijk van de soort uitbating zal een nieuwe omgevingsvergunning met openbaar onderzoek gebeuren. De gemeente verplicht alleszins een gedetailleerd groenplan en energieplan. Zes maanden na de ingebruikname dient er een evaluatie te gebeuren van de mobiliteitsimpact en kan er bijgestuurd, besluit schepen Desmet.