Septemberverklaring van de burgemeester

Als het van Minister Bart Somers afhangt dient de burgemeester elke jaar een verklaring af te leggen naar analogie van de Vlaamse regering. Deze verklaring mag ook in oktober of november. Dat het hem menens is blijkt uit het feit dat een beleid gerust op een A viertje kan genoteerd...

In Ternat vindt, vooraleer dit besproken wordt in de gemeenteraad, een commissievergadering plaats waar de uiteindelijke discussie gebeurt. Deze commissie is net als de gemeenteraad openbaar. Tenslotte dient deze begroting gekaderd in een meerjarenplanning. Een A viertje voorstellen is de werking van de lokale raad onderschatten en ridiculiseren?

“Inzicht geven in de beleidsplannen kan niet zonder een beter leesbare begroting, vindt Somers. Gemeenten moeten daarom ook een overzicht maken van de financiële kerncijfers, zoals het tekort, de schulden, personeelsuitgaven of dotaties aan de politie, op een A4.” Bart Somers.

Belleman