Show me the money!

14 oktober worden een aantal mandaten verdeeld en de houders van deze mandaten hebben allemaal recht op een vergoeding. Niemand werkt gratis?

De burgemeester heeft een bruto jaarloon van 67.344 euro, ofwel 5.612 euro bruto per maand.

De schepenen verdienen 40.407 euro bruto per jaar, of 3.367 euro bruto per maand. Deze bedragen variëren naargelang het aantal inwoners. Een burgemeester van Antwerpen zal een ietsiepietsie meer verdienen dan die van ons…

Een gemeenteraadslid heeft geen loon maar een presentiegeld. In Ternat bedraagt dit 200 euro per zitting, reken op een tien gemeenteraadszittingen per jaar. Elke keer men aanwezig is, ontvangt men deze vergoeding. Deze raadsleden ontvangen dezelfde som als ze aanwezig zijn op de commissievergaderingen die apart van de gemeenteraad worden gehouden.

Sommigen noemen het onderbetaald, anderen dan weer te veel voor wat gepresteerd wordt. Wie zal het zeggen? Een verkozene die wat aanwezigheidspolitiek wil voeren en zijn job ernstig neemt, is dit waard. Zolang het maar niet beperkt blijft tot pinten pakken en pannenkoeken degusteren, maar dit kunnen we stilaan bij de folklore gaan rekenen.

We mogen ook de mandaten niet vergeten die onder de 25 raadsleden dienen verdeeld. Zetels in de intercommunales en andere beheersorganen (politieraad) die ook nog wat centen opbrengen.

Zoals jullie merken: rijk ga je er niet van worden maar een schepenambt betaalt toch het eventuele tweede verblijf. Indien men lang genoeg schepen blijft…

Belleman