Slim beest

Die ene trouwe lezer weet dat de toegang vanuit de Vrijstaat tot onze geliefde Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) wordt geregeld via driekleurige lichten. Onze inboorlingen noemen dit oneerbiedig de kerstboom, ironisch als ze zijn.

Iedereen dacht dat de lichtjes een bijkomende attractie konden betekenen voor onze drukbezochte enclave. Neen het werd de bron van ergernis, tijdverlies, bijkomende dieselstank en zwetend volk dat voor de deur stil staat en je begaapt alsof het de eerste keer is dat ze verstandige mensen zien evolueren.

Stilstaan tijdens de verkeerspieken van ’s morgens en ’s avonds is de nieuwe hobby geworden van velen. De kerstboom verleent hier genereus zijn niet gewaardeerde medewerking. We hebben al chauffeurs zien kaarten op de wegberm in afwachting van groene knipoog want langer dan een knipoog duurt dit groene licht niet…

Het geeft ook bijkomend risico. De vele stilstaande passanten zien de weelderige villa’s staan in onze republiek en dit kan het volkje; dat het wat minder goed meent met de medemens, op slechte gedachten brengen.

Onze Voorzitter, nooit verlegen om een schitterend idee dat ook nog werkt, tenslotte is hij geen politieker maar een leider, liet daarom kleine bordjes maken om iedereen te waarschuwen dat we op onze hoede zijn. Geen pitbulls of schietgeweren neen hij ging zijn inspiratie in de klassieke oudheid halen. Hij leerde ooit dat rond 387 VC Rome werd gered door taterende ganzen die de komst van de barbaren (de Galliërs) aankondigden. De alertheid van de beesten betekende de redding voor de stad.

In navolging van dit historisch feit kwam een idee dat nu bij alle autochtonen van onze Onafhankelijke aan het poortje hangt…

Belleman