Slechte soap blijft duren

 

Deze morgen bijna van mijn stoel gevallen... En het was geen aprilgrap, want we zijn op onze hoede vandaag. Neen een officieel bericht van Ternat met als woordvoerder Hannes Verdoodt. na een crisisberaad deze morgen is dit de communicatie die verspreid werd. ga ook maar even zitten want wie dacht dat de soap gedaan was, krijgt hier een opdonder om u tegen te zeggen. Ik geef de integrale tekst die ik in mijn mailbox vond.

Belleman
 

Persbericht: RUP ClEYN REUKEN  

Contactpersoon: Hannes Verdoodt

Hannes.verdoodt@ternat.be

 

Nieuw bestuur vraagt externe audit rond rup cleyn reuken.

Ternat, 1 april 2019 -  In 2017 keurde de gemeenteraad unaniem het ruimtelijke uitvoeringsplan Cleyn Reuken goed. Hiermee werd een deel van de bouwovertredingen van het bedrijf De Marie geregulariseerd. Bij de analyse van de financiële gegevens werd door de huidige meerderheid(CD&V en Volks/Voor Ternat)recent vastgesteld dat de informatie omtrent de wijziging van bestemming niet tijdig werd ingegeven in het elektronisch systeem van de Vlaamse belastingdienst. Daardoor dreigt de gemeente 750.000 euro aan inkomsten te mislopen.

Voor de oorsprong van dit dossier moeten we terug naar 2017, het moment waarop de gemeenteraad het RUP Cleyn Reuken goedkeurt. Hierdoor is er geen verdere uitbreiding van de site De Marie meer mogelijk. Alle gronden in overtreding worden met het plan geregulariseerd en men krijgt de mogelijkheid om de site beter in te richten door bijvoorbeeld een bijkomende loods te bouwen voor materialen die eerder in openlucht werden opgeslagen. Hierdoor  wordt ook de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt.

Daartegenover stond echter dat het bedrijf een planbatenheffing* moest betalen van om en bij de 750.000 euro. Om deze planbatenheffing te kunnen invorderen, dienden deze wijzigingen van bestemming voor 31/12/2018 ingegeven te worden in het elektronisch systeem van de Vlaamse belastingdienst. Bij de analyse van de financiën van de gemeente ter voorbereiding van de opmaak van de (financiële) meerjarenplanning stelde de meerderheid (CD&V en Volks/Voor Ternat)zeer recent vast dat deze wijziging niet tijdig werden ingegeven. Bijgevolg kan de gemeente de planbaten die ze had afgedwongen, niet invorderen en riskeren we een belangrijke som te mislopen.

Na spoedoverleg tussen de meerderheidsfracties(CD&V en Volks/Voor Ternat) werd er unaniem beslist om een bijkomend agendapunt op het college van 4 april te laten plaatsen. Dat zal leiden tot de uitvoering van een externe (onafhankelijke) audit. Deze audit zal uitmaken hoe en waar het fout is kunnen lopen. De meerderheid(CD&V en Volks/Voor Ternat)wil  - gezien de omvang van het dossier - namelijk niets aan het toeval overlaten. Het resultaat van deze audit zal het huidige bestuur ook houvast bieden om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden.

Tot slot wordt ook elke mogelijke piste onderzocht om de gelden alsnog te kunnen innen. Hiervoor zal de hulp ingeroepen worden van specialisten/juristen die de gemeente zullen bijstaan. Het laten uitvoeren van deze maatregelen ligt geheel in lijn van het bestuursakkoord. De meerderheid heeft van openheid en transparantie naar de burger immers een speerpunt gemaakt.