Spagroen krijgt stilaan vorm

Spagroen dat in de huidige meerderheid een schepen (Guido Van Cauwelaert), een OCMW-voorzitter (Jean Trembloy) en een nipte meerderheid (13/25) leverde, heeft zijn nieuwe site online gezet: spagroenxl.be

 

Schepen Guido voegde er nog aan toe dat de lijst geleidelijk aan vorm krijgt maar dat men toch nog zoekt naar bewuste mensen die een plaatsje wensen op deze lijst. 

16 augustus om 19u kan men in het vergaderlokaal van de bib kennismaken met het programma van deze rood/groene lijst en zich eventueel melden als kandidaat.

 

Niets is uitgesloten gezien de nieuwe politieke toestand in Ternat en de hoeveelheid lijsten die we niet echt gewoon zijn. Wie goed kan tellen, rekent zich rijk maar zoals onze noorderbuur Bredero al zei ”het kan verkeren” en dan zijn kleine lijsten gegeerde partijen…Op de wip zitten gebeurt niet alleen in speeltuinen.

 

Open vraag blijft nog de politieke carrière van eerste schepen Rutger Belsack. Na zijn ontgoochelende ervaring met Open-VLD is het wat stil op zijn politiek front, maar niets is uitgesloten. Reflecteren doe je niet alleen in de beslotenheid van een abdij. Bijgaande foto toont alvast wat gemeenschappelijke interesses (gsm en Orval) en twee politici die een ernstige poging ondernemen om na te denken.

 

We houden jullie zeker op de hoogte. Niet te veel nadenken! Het is te warm en zoals ik recent nog kon lezen in de gazet word je van deze warmte alleen maar dommer. Amai waar gaat dat eindigen?

Waar heb ik nu mijn pastis gelaten, toch niet opnieuw aan het zwembad? Is het de warmte of de apéro…? Nog een paar dagen en we zullen het weten.

 

 

Belleman