SpagroenXL neemt standpunt in scholenkwestie.

Het gebeurt niet elke dag dat er een duidelijk omschreven standpunt wordt ingenomen door een Ternatse partij, in dit geval oppositiepartij SpagroenXL. Het brengt de discussie op een inhoudelijke manier. Ook al ga je hiermee niet akkoord, het is een stem in het debat dat beleefd gezegd wel wat inhoud brengt en het dossier kan degelijke inhoud gebruiken. Hierbij het bericht.
Belleman
 
SPAGROENXL pleit voor pluralistische scholencampus in Lombeek-Den Bos
De bestuursmeerderheid van CD&V-VOLKS en VOOR TERNAT kwam net voor de schoolvakantie met een plan om de gemeenteschool van de Nieuwbaan te laten overnemen door de katholieke school op de Dahlialaan. Dat leidde tot heftige reacties en acties van ouders, sympathisanten en leraren van de gemeenteschool. Ook de oppositie reageerde geschokt op het feit dat de vrije schoolkeuze niet meer gewaarborgd zou worden in Lombeek doordat er enkel nog een katholieke school met verplicht onderwijs van de katholieke godsdienst zou overblijven.
 
De bestuursmeerderheid trok haar plan tijdelijk in en verdedigde zich met te wijzen op de financiële toestand van de gemeente en de slechte toestand van de gebouwen van de gemeenteschool. Met die toestand valt het echter nog wel mee, zo blijkt. De gebouwen zijn goed onderhouden en hebben ramen met dubbel glas. De gemeente diende enkele jaren geleden een subsidiedossier in voor een nieuwbouw en een vernieuwbouw van een gedeelte van de school. Binnen twee jaar zou de gemeente daardoor kunnen rekenen op de gevraagde subsidies. Tot zolang gaan de goed onderhouden gemeentegebouwen zeker nog mee.
 
SPAGROENXL is voorstander van een rationeel gebruik van de overheidsmiddelen. Het vindt daarom dat de gemeente moet onderhandelen met de katholieke school van de Dahlialaan, niet om de officiële school te laten overnemen door de katholieke maar om een gezamenlijke campus uit te bouwen waarop de twee scholen hun eigen lokalen zouden hebben en voorzieningen als sportinfrastructuur, refter, sanitair en andere, zouden delen. Ook het kerkje en de parochiezaal zouden daarbij kunnen ingeschakeld worden. Op die manier wordt de vrije schoolkeuze behouden en worden de overheidsmiddelen maximaal benut. SPAGROENXL pleit er ook voor om deze lokalen maximaal ter beschikking te stellen van de lokale gemeenschap van de wijk Den Bos en andere inwoners.
 
SPAGROENXL dringt erop aan dat het gemeentebestuur ook ouders, schoolraad, leerkrachten en directie maximaal zou betrekken bij het toekomstbeeld voor onderwijs. Nu werkt de politieke overheid blijkbaar zonder enig overleg of deskundig advies koppig verder.