Starten met volledig elektrische deelwagen, een dubbele win voor ons klimaat

Toen onze doorluchtige Voorzitter van de Onafhankelijke republiek Overnelle (ORO) dit las, zuchtte hij luid. Hij was een weekje te laat! In de naburige Vrijstaat stonden een paar individuen al in de krant die trots poseerden naast een elektrische deelwagen. De personen op de foto zagen er volgens hem meer opgeladen uit dan de wagen, maar kom.

Daarom dat hij gisteren de verzamelde internationale pers had opgetrommeld om zijn initiatief in het kader van het klimaatakkoord voor te stellen. De opkomst was overdonderend. Angèle had bijna te weinig geuze en boterhammen, belegd met kop en mosterd, voor het steeds dorstige en hongerige volkje.

Het initiatief, mede mogelijk gemaakt door een leverancier uit de naburige Vrijstaat gespecialiseerd in tuin en dier, mag er dan ook wezen. De wagen zal aan de voet van het gekende bordes van onze Republiek steeds ter beschikking staan van de 48 (!) inwoners die zelf zo geen vehikel hebben of wiens band onverwacht plat staat. Kan gebeuren.

De laadpaal, want zo een ding dient constant op te laden, werd geïnstalleerd net onder de reling van het bordes. Het was de ervaren firma JoVaCa, beslagen in elektriciteit, die hier de klus klaarde. Het eerste ritje van de wagen was voor onze grote Roerganger, onze First Lady weigerde echter plaats te nemen onder het oog van het te nieuwsgierige persvolkje. Spijtig vonden de meeste aanwezigen.

Belleman