Stemgedrag

https://www.depeiling.be/

Hier vindt u een inschatting van het stemgedrag van de Vlaming. De site zelf legt uit hoe ze te werk gaan.
 
Belleman