Steun gezocht voor nieuwbouw van scouts Ternat!

In oktober 2007 nam een groep oud-leiding het heft in handen: van uit een situatie van ‘zonevreemd’ vertoeven in de bos in de Steenvoordestraat in lokalen in slechte staat kon in oktober 2021 gestart met de bouw van 9 nieuwe lokalen.

De gemeente Ternat voorzag in haar begroting 2019-24 financiële steun en belooft voor 49% tussen te komen in de kosten van de nieuwbouw.  De scouts zelf moeten 51% bijdragen.  Dit deden ze door o.a. 2 jaar achtereenvolgend de jaarmarkt van Ternat te organiseren en door talrijke kleine acties: van wafelverkoop tot een drankstand in Lennik tijdens de doortocht van de Ronde Van Frankrijk. Men koos voor een betaalbaar concept: er komen stevige blokhutten rond een binnenplein.  Een klein scoutsdorp in het bos.

De bouw van 9 nieuwe lokalen in de scoutsbos is aan de gang. De jonggidsen stellen 2 lokalen in aanbouw voor op bijgaande foto. Een 35-tal leiders en leidsters staan elke weekend paraat om 270 leden een toffe belevenis te bezorgen.

De financiering voor de lokalen is nog niet helemaal rond, jij kan ook een financiële bijdrage doen! Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ons dossier goedgekeurd en kan voor giften van minstens 40€ een fiscaal attest afleveren, ze kregen hiervoor de erkenning van het Ministerie van Financiën. Voor giften van minstens 40€ in het lopende jaar krijgt u in maart volgend jaar een fiscaal attest dat je kunt inbrengen in je belastingaangifte.  Op die manier recupereer je volgend jaar tot 40% van je financiële gift.

De regeltjes worden gerespecteerd. Een gift houdt in dat er geen enkele rechtstreekse tegenprestatie voor de schenker is.  We mogen zelfs je naam niet vermelden.  Alle giften worden dus vertrouwelijk behandeld.

Jouw bijdrage kan je storten op rekening BE55 4096 5041 4144.

Vergeet niet te vermelden “Gift voor project FAG 5-417 Nieuwbouw lokalen De Geuzen”, zodat men bij Scouts en Gidsen Vlaanderen weet dat jouw gift voor het project in Ternat is.

Heb je nog vragen contacteer marcenbetty.despiegelaere@skynet.be of bel 0475/254297

Belleman