Sun Chemical op volgende gemeenteraa

Toelichting voor de raad

In het kader van de herontwikkeling van de site Sun Chemical werd deze site door de huidige eigenaar NV Bambus aangemeld als Brownfield. Door de Brownfieldcel werd een onderhandelingstraject gefaciliteerd tussen de betrokken partijen om tot een brownfieldconvenant te komen. Het ontwerp van convenant wordt nu ter goedkeuring gelegd van de gemeenteraad.

In 't kort

De Vlaamse Regering stimuleert de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars. Het afsluiten van een brownfieldconvenant biedt verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak.

Met het herontwikkelen van dergelijke brownfields tot sociaal-maatschappelijk verantwoorde of economisch rendabele sites, profiteert de hele gemeenschap. De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen eerder sociaal verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

Een vraagje van Belleman: werd de buurt van bij aanvang betrokken of is het nu enkel nog  informatie na datum?

Belleman