Tandem bereidt samen voor

Om in de sfeer van het fietsen te blijven, een verkracht woord tijdens de laatste campagne, vond ik het woord tandem gepast. Dat kan leuk fietsen worden als ze beiden even hard willen trappen.Ik ‘tandemde’ ooit met een vriend naar Geraardsbergen en ik zat achteraan…Mijn makker was sterk.

 

De Ternatse politieke tandem CD&V / Volks - Voor Ternat, goed voor 9+7 = 16 van de 25 zetels, zou in principe sterk genoeg moeten zijn. Deze dagen zitten ze al samen om hun raakpunten te bekijken en prioriteiten te bepalen die ze in een beleidstekst willen gieten. Voor de echte concretisering van dit document dienen we echter nog wat geduld te hebben.

 

Wel vermelden ze in hun gemeenschappelijke intentieverklaring dat ze de knowhow van de burgers rond bepaalde thema’s willen gebruiken. Mobiliteit is zo een heikel thema.

Beide leden van de nieuwe meerderheid beloven ook dat ze op regelmatige basis naar de dorpskernen trekken voor wijkvergaderingen. Punten komende van bestuur en burgers kunnen hier samen behandeld. Het uitstippelen van een langetermijnvisie voor mobiliteit en ruimtelijke ordening is één van hun prioriteiten.

Fietsen met een tandem vergt inderdaad goede afspraken en goede fietspaden…Wij hier smeren alvast onze ketting en onze kuiten.

 

Belleman