Te volgen: van chaos naar kosmos

Chaos, oorspronkelijk een mooi Grieks woord voor de “oer-wanorde”, is na al die jaren een Vlaams begrip geworden, zeker als we spreken over de ruimtelijke ordening. Als je na een reis terugkeert valt het je nog eens meer op hoe inspiratieloos en chaotisch onze ordening van de ruimte rondom wel is.
Een bouwlijn? Hier en daar een “kleine “uitzondering. Een stalletje meer of minder, komaan zeg. Een verkaveling in tweede of derde lijn, moet kunnen. Het landschap en onze woonkernen zijn de lijdende getuigen van deze willekeur. Het buitenland moet erom lachen met deze Belgische, zeg maar Vlaamse “wanordecultuur”.
Elk bestuur dat zich respecteert wil het nochtans anders en mooier gaan doen. Dus ook de nieuwe meerderheid (CD&V-Volks en VT) hebben hier hun plan op papier. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) mag bestaan uit experten en actoren uit het openbare veld. Leden met inrichtingen die “zonevreemd” zijn, komen minder in aanmerking…
De scan van de Vlaamse bouwmeester die in 2020 klaar is, kan de leidraad zijn voor het beleidsplan van de Ternatse GECORO. Kernversterking en –verdichting zijn sleutelbegrippen. Hoogbouw kan niet in Ternat. Een extra woonlaag zonder daarom een extra bouwlaag kan wel bekeken worden. Wie een wooneenheid wil bouwen zal twee parkeerplaatsen dienen aan te leggen.
Meergezinswoningen dienen een beveiligde fietsenstalling te voorzien. Storende bedrijvigheid kan niet in de woonomgevingen. Een intergemeentelijke samenwerking kan ook helpen voor een striktere naleving van de voorschriften.


Een mooi en waardevol voornemen. We volgen op.
 

Belleman