Ternat breekt een been!

Raar! Ternat breekt een baan? Mijn klavijf, excuseer klavier wil deze morgen niet zo goed mee! Het is dan ook maandagmorgen. Maar niet voor Onze illustere Voorzitter van de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) die deze morgen tijdens zijn ochtendritueel met de buitenlandse krant bijna in de spoelbak tuimelde!

Met zicht op zijn bordes weliswaar, hij is trouwens de enige met een bordes in de Onafhankelijke. In de buitenlandse nieuwsbron stond een opvallende advertentie gespreid over twee pagina’s, dat moet geld gekost hebben. Baanbrekende werkgever 21 was de titel met daarrond allemaal eminente werkgevers, bedrijven die kunnen tellen, Brantano stond er niet tussen.

Wie er wel bij stond, weliswaar helemaal onderaan rechts op de tweede pagina: de naburige Vrijstaat Ternat! Amai die stonden in goed gezelschap! De bijhorende internetsite van de ronkende aankondiging gaf nadien wat meer uitleg. “Verdikke mijn buur en collega Roerganger heeft het weer geflikt: in de krant en hoe! Ik zal hem straks maar eens bellen en hem en zijn ploeg feliciteren met dit initiatief” zag ik hem denken.

En dit laatste levert altijd wat op! Denken bedoel ik!

Wie wat meer wenst te weten over dit initiatief kan best even klikken op bijhorende link. 

www.baanbrekendewerkgevers.be

Belleman