Ternat doet mee!

De gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke slaan de handen in elkaar om een taalstimulerend vakantieaanbod te organiseren voor kinderen die thuis amper of geen Nederlands spreken.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming lanceerde hiervoor een projectoproep. De jeugd- en integratiediensten van Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke besloten hier samen te werken.

De vier gemeenten ondertekenden een engagementsverklaring om taalinitiatieven voor kinderen tussen 5 en 12 jaar (die wonen of schoollopen in één van de 4 gemeenten) te organiseren.

“We willen zoveel mogelijk kinderen, die nood hebben aan extra taalondersteuning, bereiken door intensief samen te werken met de scholen, de integratiediensten en de OCMW ’s” zegt de Ternatse schepen van integratie Marc Faes. De gemeenten Liedekerke en Affligem hebben al ervaring met de organisatie van taalkampen.

Er komt nog een concrete invulling maar toch werd al wat werk verdeeld. Roosdaal neemt de herfstvakantie van 2020 voor haar rekening. Ternat organiseert in de kerstvakantie. Liedekerke vult de krokusvakantie 2021 in en Affligem in de paasvakantie 2021. De taalkampen in de zomer van 2021 worden nog bekeken.

Enthousiaste vrijwilligers die ervaring hebben met het werken met kinderen en het aanleren van het Nederlands, begeleiden deze kampen. De gemeenten nog op zoek naar vrijwilligers (plus 18-jarigen) met pedagogische vaardigheden. Heb jij interesse om ook één van deze taalstimulerende activiteiten te begeleiden? Neem dan contact op met de jeugddienst van je gemeente.

Belleman