Ternat gaat voor minder leegstand en meer sociale woningen via WarmNest

De gemeente Ternat stapt mee in het project WarmNest, waarbij eigenaars van een leegstaand pand begeleiding krijgen bij het renoveren en het omvormen van hun eigendom naar een sociale woning. Zowel voor de eigenaars als de gemeente heeft dit project alleen maar voordelen.

Om leegstand tegen te gaan én het aantal sociale woningen te verhogen, hebben 3Wplus en Klimaatpunt het project WarmNest opgestart. Dit project heeft drie doelen:

Het aantal leegstaande woningen verminderen, woningen klaarmaken voor de huidige en toekomstige energie-eisen, en tot slot is er ook een sociale insteek. Door deze woningen sociaal te verhuren, hebben meer mensen toegang tot kwalitatieve en energiezuinige woningen.

Als eigenaar zijn er veel voordelen aan instappen in het project. Zo moet de eigenaar geen leegstandsbelasting meer betalen en wordt hij ontzorgd voor, tijdens en na de renovatie. 3WPlus en Klimaatpunt stellen een renovatieplan op, gaan op zoek naar aannemers, volgen de werken op en doen de aanvraag van de premies. De eigenaar investeert zelf, maar heeft daarbij recht op verhoogde energiepremies, een kosteloze lening tot 25.000 euro en ook heel wat fiscale voordelen omdat hij de woning na de renovatie beschikbaar stelt aan een sociaal verhuurkantoor. En daarmee heeft hij meteen ook een maandelijks gegarandeerd huurinkomen.

Ook voor de gemeente zijn er tal van voordelen:

“Het project helpt mee aan het sociale woonbeleid dat de gemeente voert, maar eveneens aan het energie- en klimaatbeleid en het biedt bovendien ook een mooi alternatief aan de eigenaar om het leegstaand pand op te knappen en er een huurinkomen voor te krijgen in plaats van een leegstandsbelasting te betalen”, zegt Gunter Desmet, schepen van woonbeleid en duurzame ontwikkeling.

Er zal bekeken worden welke panden op het grondgebied van Ternat in aanmerking komen. Die eigenaars zullen gecontacteerd worden en krijgen in eerste instantie concrete informatie via een brochure. Eigenaars van leegstaande panden die interesse hebben in het project, kunnen vrijblijvend contact opnemen met Roel Vanhee (roel.vanhee@3wplus.be, 0488 55 98 55) of An Verspecht (an.verspecht@klimaatpunt.be, 0468 56 92 60).

Belleman, persbericht Ternat