Ternat geeft geen vergunning voor bioscopencomplex

(Her)Ontwikkelaar Redevco van het Ternatse winkelcomplex “The Leaf” krijgt van de gemeente Ternat geen vergunning voor het geplande bioscopencomplex annex overdekte vrijetijdsruimte. Belleman weet dit uit zeer betrouwbare bron.

Over dit complex (elf zalen met een capaciteit van 2400 personen) was in het verleden al heel wat inkt gevloeid, ook op onze Bellemanpagina. We vinden nog steeds dat dergelijk initiatief niet thuishoort in een gemeente zoals Ternat maar eerder geschikt is voor een grootstedelijk gebied. Hoofdreden hiervoor is het vele verkeer dat dit met zich zou brengen in een omgeving die nu al kampt met een gebrekkige mobiliteit.

Redevco probeerde met een eigen mobiliteitsstudie (MOBER) aan te tonen dat dit filmcomplex geen wezenlijke hinder met zich zou brengen. Men vergat er wel bij te vertellen dat men zich baseerde op verouderde cijfers, metingen deed op een plek die er minder toe deed, gedurende beperkte tijd op weinig relevante momenten. Creatief schrijven maakt soms veel goed.
De (her)ontwikkelaar werd ook om niet voor de hand liggende redenen vrijgesteld van een uitgebreid Milieu Effecten Rapport (MER) in dit dossier. Een mogelijke verklaring is het opdelen van het grootse project in kleinere gedeelten (zoals de schijfjes van een worst), een techniek die nogal wordt gebruikt en waar overheden blijkbaar nog steeds te weinig oog voor hebben.

Volledigheidshalve vermelden we hier ook het bezwaar dat de gemeente Asse indiende. Hierin wordt verwezen naar buurtwegen 37 en 38 die niet verplaatst noch afgeschaft werden aldus Asse. Dit kan enkel via een speciale procedure en blijft een beslissing van de provinciale Deputatie. Tot hiertoe werd deze zaak niet geregeld. Bij mijn weten zijn er al andere projecten gestruikeld over een buurtweg, herinner je Wemmel en het nieuwe stadion.
Redevco kan tegen deze Ternatse beslissing in beroep gaan bij de Deputatie.

Belleman