Ternat gordelt voor 17e keer.

Nu zondag 16 september, dag van de autoarme mobiliteit, doet een samenwerking van fietsvriendelijke verenigingen in Ternat een laatste oproep om deel te nemen aan de 17e editie van de Ternatse Gordel. Deze pakte voor het eerst uit in 1989. Haar oorspronkelijke doelstelling blijft nog steeds actueel: burgers op de velo krijgen zoveel mogelijk en anderzijds het gemeentelijk en provinciaal beleid aansturen tot fietsvriendelijke maatregelen en ingrepen. De gordelstuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van KWB Lombeek en St-Jozef, Fietsersbond, Gezinsbond, Verkeersplatform, Beweging.net en ouderverenigingen. Het thema voor 2018 luidt: “Fiets verbonden”. En duidt zowel op noodzakelijke verbindingswegen tussen de 3 deelgemeenten, als op de wenselijkheid om mobiliteit aan de fiets te koppelen. Al wie daartoe wil bijdragen, kan zich zondag met fiets naar ‘t plein aan het gemeentehuis begeven. Inschrijven is een must en kan op voorhand via www.gordelternat.be/inschrijving of ter plaatse vanaf 13u30. Deelnamekost; 3 € of 1 € per kind (< 10 j). Hierin is begrepen: de verzekering, een drankje en een versnapering bij de tussenstop aan de voetbalkantine van Sparta op de Rietstraat. Het traject loopt langs enkele urgente probleem- en knelpunten, waarop attent zal gemaakt worden. De politie van Ternat verleent zijn medewerking samen met enkele vrijwillige wegenwachters voor de kruispunten. De gordel vertrekt groepsgewijs rond iets na 14 u. en beslaat ongeveer 22 km aan gezinstempo.