Ternat in de Groote Oorlog

 

 

Het  boek   Groot-Ternat     in     de   Groote   Oorlog       zoals  beschreven   in  de      nationale  en internationale  pers” verschijnt in september.

Op basis van honderden berichten in vooral Belgische, Franse, Engelse, Nederlandse, Duitse  en Oostenrijkse kranten wordt de situatie in Groot-Ternat tijdens de eerste wereldoorlog beschreven. Die krantenberichten worden aangevuld  met  informatie die deze  berichten in  het  juiste kader  plaatsen. Zo  krijgt u een zeer goed beeld van wat er in die tijd  leefde in onze drie dorpen. U zal  bijv. vernemen dat er in Wambeek een krijgsgevangenenkamp is geweest. 

 

Illustraties maken het beeld nog vollediger. Voetnoten verwijzen naar andere bronnen waar nog meer te lezen valt. Honderden personen uit Groot-Ternat worden bij naam vermeld. U kan ze in dit boek  gemakkelijk terugvinden via een personenregister. Er is ook een plaatsnaamregister en een zaakregister, zodat het boek ook gemakkelijk te gebruiken valt  bij verder onderzoek.

Ternattenaar Dirk Lindemans, tot  voor  kort   nog  advocaat, vindt nu de tijd om zich bezig te houden met zijn geliefd Ternat. Hij schreef al eerder geschiedkundige bijdragen in het  Sint-Gertrudisblad over de Dreef, de Sint-Gertrudiskerk, enz. Schepen Gunter Desmet schreef het woord vooraf.

 

De publicatie is gepland voor september 2019. Het boek zal dan 15 euro kosten. Bij voorinschrijving bespaart u 20 %, en betaalt  u   maar  12 euro. Wie vooraf     inschrijft  en  betaalt, kan  zijn   boek  afhalen  aan het onthaal  in  het gemeentehuis op donderdag 19 september 2019 om 19 uur, waar het boek wordt voorgesteld. Nadien kunnen voorinschrijvers het boek ook afhalen in de Bibliotheek van Ternat en bij de secretaris van de Koninklijke Cultuur- en Heemkring van Ternat Dreef 14 te 1740 Ternat. Daar kan  u  het   nadien ook kopen  voor 15 €. Verzenden kan ook, maar dan betaalt u 5 euro extra.

Wie het boek wenst te bestellen kan dit doen door 12 euro te storten op rekening BE71.8601.1279.0669 van de Koninklijke Cultuur- en Heemkring St.-Gertrudis Dreef 14 te 1740 Ternat. Vermeld duidelijk uw naam en adres. Wie het thuis wenst te ontvangen, betaalt  5 € extra.

 

Belleman