Ternat investeert

In het meerjarenplan 2019-2024 staat een ongezien investeringsbedrag ingeschreven. Niet minder dan 44 miljoen keiharde euro’s. Mobiliteit en openbare werken krijgen het leeuwenaandeel (16,2 miljoen) gevolgd door riolering, openbare Ledverlichting, natuur en afval, samen een bedrag van 12,2 miljoen euro.

Voor schoolgebouwen voorziet men 6,8 miljoen, gevolgd voor vrije tijd 2,2 miljoen en sociaal beleid 1,2 miljoen. Het geheel van deze investering wordt voor iets meer dan de helft gefinancierd door leningen en een kwart door subsidies van hogerhand. Verkoop van patrimonium en een overschot van de dagelijkse werking zijn op hun beurt nog eens goed voor bijna een kwart van de uit te geven gelden.

Belleman durft in dit financieel beheer een stok in het gekende hoenderhok gooien: is het nog nodig dat Ternat vier kerken onderhoudt? Kan hier ook niet ernstig bespaard worden en kan men zich niet beter concentreren op een paar kerken en deze goed onderhouden?

Het nieuwe bestuur belooft dat er geen bijkomende belastingen komen. Het gemeentelijk aandeel in de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd. De tarieven voor afval en recyclagepark worden bevroren en de prijs voor een afvalzak daalt zelfs van 2,2 naar 2 euro. Kleine zelfstandigen gaan genieten van een vermindering van de taksen op bedrijfsoppervlakte. Er komen wel nieuwe milieuheffingen op tankstations, masten en pylonen, grote bouwprojecten, leegstand en tweede verblijven. Niet direct een probleem voor de modale Ternattenaar.

Tegen 2025 moet dit een overschot opleveren van 724.053 euro. Misschien kan hiervan een deel gebruikt worden om Ternat in zijn geheel “properder” te houden. Te weinig onderhouden openbaar groen en verzakte voet- en fietspaden zijn niet direct openbare reclame voor een gemeenschap die het goed meent met mekaar. Ik nodig het bestuur, bij wijze van voorbeeld, uit voor een werkbezoek aan de Processiestraat.  Een uitgebreidere groendienst en verantwoordelijken die met open oog rondfietsen in onze gemeente kunnen veel betekenen voor de verfraaiing van Ternat. Misschien nemen deze best wat schrijfgerief mee of gebruiken ze de dicteer- en fotofunctie van hun telefoon…

Belleman