Ternat krijgt externe audit na geruchten over fraude

In het besloten gedeelte van de laatste gemeenteraad van Ternat werd een punt van CD&V-er Gunther Desmet besproken. Het werd op deze manier besproken uit respect voor de privacy van de betrokkenen.

Raadslid Desmet stelt voor een forensische audit (externe controle) te laten uitvoeren door Audit Vlaanderen naar aanleiding van aanhoudende geruchten over fraude binnen de gemeente.
Hij verwijst hier ook naar de vraag van zijn fractie die nu al jaren loopt om een verplicht systeem van interne controle met jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad te organiseren. Eén van de doelstelligngen van dit systeem is het tegengaan van fraude en het beschermen van de bezittingen en financiële belangen van de gemeente. Audit Vlaanderen, een onafhankelijke instantie haalde vroeger reeds aan dat dit gebrek aan interne controle effectief een probleem vormt voor Ternat. Tegelijk wezen zij ook op de specifieke risico's die de gemeente loopt.
Verscheidene leden van zijn CD&V -fractie vingen de laatste maanden geruchten op over een groot fraudegeval binnen de gemeente Ternat. Zijn fractie betreurt ook dat de gemeenteraad, het controlerende orgaan bij uitstek, hiervan niet op de hoogte werd gebracht. Nochtans verplicht het Gemeentedecreet de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad.
Gunther Desmet verwijst hierbij ook op een gebrek aan transparantie over degelijke dossiers daar het telkens gaat over gelden van de belastingbetaler. Hij stelde dan ook voor dat de gemeente zich burgerlijke partij zou stellen in dit geval om de financiële belangen van Ternat te vrijwaren. De meerderheid ging hier niet op in. Wel werd Audit Vlaanderen aangeduid om dit onderzoek uit te voeren. Gunther Desmet en zijn fractie kunnen zich in dit dossier niet van de indruk ontdoen dat de meerderheid hier het potje wil toegedekt houden.

 

Belleman