Ternat stelt meerjarenplan voor.

De Ternatse politieke meerderheid (CD&V-Volks en VT) hanteert als leidraad tot 2025 een beleidsplan met belangrijke accenten. Om het wat (h)ap(p)klaar te houden voor jullie lezers deel ik het op in een paar stukjes. Hapklare brokken vormen niet direct mijn culinaire voorkeur, maar het (sociale?) informatiemedium vraagt dit. Vandaar.

Ternat moet toegankelijker. De zwakke weggebruiker krijgt de focus zonder de wagen uit het oog te verliezen. Een goed onderhouden wegeninfrastructuur vormt hier een eerste punt naast de aanleg van fiets- en wandelpaden. Deze paden moeten de dorpskernen, dienstencentra en schoolomgevingen verbinden. Een doordacht parkeerbeleid moet hier ook toe bijdragen. Laat ons samen hopen dat het woord “toegankelijker” niet betekent dat er nog meer (vracht)wagens Ternat met een bezoek vereren maar dat het zwakke verkeer resoluut zijn plaats krijgt?

Niet alleen mobiliteit vormt een speerpunt ook duurzaamheid en leefbaarheid krijgen aandacht in deze nota. Ternat moet groener met aandacht voor biodiversiteit, tegelijk krijgt het gebruik van duurzame materialen de voorkeur. Een eerste ‘veruiterlijking’ van deze intenties moet zichtbaar worden in de andere aanpak van het Lombeekse Kerkplein en bijhorende Kerkstraat. Stenen woestijnen raken langzaam maar zeker uit de tijd daarom dat er deze legislatuur ook gestart wordt met de visieontwikkeling voor het Ternatse Marktplein. Hoe vaak zou deze markt al niet besproken zijn met pover resultaat om welke reden dan ook. Het kan dus beter?

Ternat maakt ook een eigen klimaatplan op met aandacht voor duurzame productie en consumptie van energie. Leds als openbare verlichting en het plan om 16.000 bomen aan te planten krijgen hierin hun plaats. Het streven naar een afvalarme en propere gemeente met als principe “de vervuiler betaalt” wordt de leidraad de komende jaren.
In een volgend stukje hebben we het over samenleven en participatie.

Belleman