Ternatse oppositie niet akkoord

 

N-VA Ternat blijft gekant tegen 91 woningen op den Bos en gaat niet akkoord met het inkleuren van Lombeek als een hoog dynamische kern!

Tijdens de gemeenteraad van 16/02 kwam de grote verkaveling van 91 woningen opnieuw op de agenda.  De gemeenteraad die niet bevoegd is voor de vergunning dient wel de wegenissen voor dit project goed te keuren. 

Geen draagvlak

“Wij hebben nogmaals tegen dit project gestemd” verklaart Kristof De Leeuw, gemeenteraadslid van N-VA Ternat. De hoeveelheid huizen is verlaagd, van 95 naar 91 stuks… nog steeds veel te hoog voor het draagvlak van het perceel.”

“Voor de duidelijkheid, wij zijn voor betaalbaar wonen voor onze inwoners maar tegen projecten die onze gemeente verder verstedelijken. Projecten als deze met 91 woningen op een heel beperkte oppervlakte trekken onze inwoners niet aan maar gaan net zorgen voor een instroom van mensen die Brussel ontvluchten. Het project voorziet ook amper in diversiteit qua wonen”, vervolgt De Leeuw.

“Wij vragen al lange tijd naar de stand van zaken van de RUP bebouwde ruimte en open ruimte die richting moet geven naar hoe we in onze gemeente met de ruimtelijke ordening aan de slag kunnen.  We horen echter bitter weinig over deze RUP’s die al jaren aanslepen. Het omvormen van grote woningen naar nieuwe leefvormen zoals cohousing etc. laat op zich wachten.  Ondertussen deelt het bestuur vergunningen uit voor projecten waar kwalitatief en leefbaar wonen volgens ons niet centraal staat maar wel het geldgewin van ontwikkelaars.”

Start van een verdere verdichting

“Enkele maanden geleden werd op aangeven van ons huidig bestuur van CD&V en Volks en Voor Ternat zowel het centrum van Ternat, Lombeek-centrum als Lombeek den Bos ingekleurd als een hoog dynamische kern in het provinciaal beleidsplan Ruimte. Dit wil zeggen dat men bij toekomstige ontwikkelingen veel meer woningen, een hogere densiteit zal toelaten, dat gecombineerd met verdere appartementsbouw zonder enig kader of visie is niet wat wij willen.  Dit lijkt wel het einde van Lombeek als een landelijke gemeente”, concludeert De Leeuw.

Tijdens de laatste gemeenteraad stemden oppositiepartijen N-VA en VooruitGroen XL tegen deze private verkaveling.

Belleman