Ternatse (politieke) verhalen

Die twee trouwe lezers (sinds vorige week is dit aantal verdubbeld!) weten het. In een vorig leven schreef ik nog voor de krant. De lokale politiek en het culturele leven van Ternat boden stof genoeg om de toen veel gelezen bladzijden te vullen.

Het was een periode die beheerst werd door figuren als Gerard Platteau, Jean Dooms, Fred Dielens, Ludo Van der Cammen, Laurent De Backer, Frans Stoelzaet, Jean van “Laizn”, Jean de Geyndt, Louis Cantillon. Namen die voor sommigen een belletje doen rinkelen en anderen die niet weten over wie ik het heb. Sorry: wat ouder worden, brengt ook vlagen van meewarige nostalgie met zich mee.

Ik ben dan ook aangenaam verrast door het nieuwe boek van oud-burgemeester Ronald Parys over de periode 1976-2023, die hij van binnenuit beleefde. Ternatse politiek vanaf 1976, het jaar van de fusie die onze plaatselijke samenleving ingrijpend veranderde. Velen zagen dit als een bedreiging van het lokale leven, anderen zagen de mogelijkheden die dit (verplicht) samengaan opleverden.

Vooral financieel bood het nieuwe opportuniteiten, maar kwatongen bleven beweren dat de fusiegolf enkel bedoeld was voor de versteviging van de toenmalige CVP-macht. Iets was in bepaalde gevallen opvallend bleek te kloppen.

Het was ook de periode dat politiek nog plezierig was. Er werd wel ruzie gemaakt, maar nadien werden de moeilijke vergaderingen doorgespoeld bij Manu, café Gemeentehuis of bij “De Lommen”. Daar was er niet alleen overvloedige drank, maar durfde de Lommen, toen een creatieve schepen, ook wel eens de hesp aansnijden …

Het boek van onze oud-burgemeester Ronald Parys vertelt dit laatste niet, maar geeft wel een goed beeld van de toenmalige politiek. Het is geen doorwrochte geschiedschrijving geworden, maar wel een persoonlijke inkijk in dit gevarieerde politieke leven van toen en nu. Het vormt zeker een waardevolle bijdrage tot het bewaren van een tijdgeest en kan tegelijkertijd een inspiratie zijn voor het ‘jongere grut’ dat zich op het glibberige politieke pad wil begeven.

Ik zou dus zeggen kopen dat boek, voor de prijs van een paar pinten (10 euro) heb je leesplezier. Jongeren kunnen wat bijleren, ouderen kunnen wat nagenieten van hun jonge tijd.

Belleman