Ternatse postbode dient Nederlands te spreken.

Zoals jullie onderhand weten is er in Ternat ( en blijkbaar ook in Dilbeek) een probleem met het Nederlands van bepaalde postbestellers. Ze spreken het niet of slechts heel beperkt.

Ik had hierover ook al contact met Barbara Van Speybroeck de communicatieverantwoordelijke van B-post. De dienst heeft hier een probleem: men vindt gewoon onvoldoende mensen om de post bij zijn bestemmeling te krijgen. Iedereen die zich aanmeldt wordt zo goed als aanvaard uit noodzaak; Dit maakt dat dergelijke toestanden kunnen zoals we nu in Vlaams-Brabant meemaken.

Aanvankelijk dacht ik dat gezien B-post geen echte openbare dienst meer is, deze ook niet onderworpen is aan de taalwetgeving die zegt dat men de taal van het gebied dient machtig te zijn.

Maar ik wou toch zeker spelen en stelde mijn vraag aan de “Taalwetwijzer” een dienst die adviezen geeft over deze complexe wetgeving. Wat later dan voorzien, gezien de schromelijke onderbemanning, kwam er een antwoord. Hieronder vindt u de tekst.

“Hoewel het geen klassieke openbare besturen zijn, blijven autonome overheidsbedrijven, zoals de NMBS, bpost, Belgacom, Infrabel, enzovoort, onderworpen aan de taalwetgeving in bestuurszaken. BPost is dus onderworpen aan de bij KB van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (afgekort: SWT). Een postkantoor wordt aanzien als een plaatselijke dienst en iedere plaatselijke dienst, die in het Nederlandse, het Franse of het Duitse taalgebied is gevestigd, dient uitsluitend de taal van zijn gebied te gebruiken voor zijn betrekkingen met de particulieren. In casu is het uiteraard evident dat de postbodes in Ternat Nederlandskundig moeten zijn.

U kan m.b.t. dit voorval klacht neerleggen bij bpost of dit rechtstreeks melden bij de administratie van de bevoegde minister voor Telecommunicatie en Post, de heer Alexander De Croo.

Een andere mogelijkheid is het neerleggen van een klacht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Warandeberg 4, 1000 Brussel.

Deze klacht moet aanhangig worden gemaakt via een aangetekende brief, die gericht is aan de Voorzitter van de Commissie. Om ontvankelijk te zijn moet de brief ondertekend zijn. In de aangetekende brief vermeldt u uw naam en adres en geeft u duidelijk aan tegen wie de klacht is gericht en waarom. De V.C.T. stelt dan een onderzoek in en formuleert een advies dat betekend wordt aan de (eventuele) overtreder. Dat advies is weliswaar niet juridisch dwingend, maar heeft wel een belangrijk moreel gezag.” Einde tekst.

 

Zoals jullie kunnen lezen een postbode op ronde in Ternat dient de taal van ter plekke te kennen, dus Nederlands te spreken.

Ik stuurde de e-mail hierover ook door naar B-post en we wachten dus best samen even af…?

 

Belleman