Ternattenaar tevreden in zijn duur huis.

Ternat duur? Als je de huizen bedoelt, heb je gelijk. Wat de prijs van bouwgronden betreft, die stijgt minder snel dan in vergelijkbare gemeenten. De gemeentemonitor 2018 van het Agentschap Binnenlands Bestuur laat ons opnieuw even mee over het muurtje kijken.

Meestal tevreden over wonen

In Ternat is men doorgaans tevreden over het wonen, algemeen benoemd. Zo is 92 % volgens deze monitor tevreden over zijn woning. 4 % meer dan in het Vlaamse Gewest. 94 % beschikt over terras of private tuin wat het wonen natuurlijker aangenamer maakt, dit is merkelijk meer dan in Vlaanderen. Ook over de buurt is men doorgaans tevredener dan in Vlaanderen: 81% tegenover 79 %.

76 % van de bevraagde Ternatse inwoners, evenveel als de rest van het Vlaamse grondgebied is tevreden over de gemeente. Dus hier geen uitschieters maar eerder nog wat werk aan de winkel om die andere 24 % te overtuigen van de weldaden van onze Ternatse gemeenschap. Slechts 62 % noemt zich fier op zijn gemeente Ternat. Dit is duidelijk (7%) minder dan in Vlaanderen. Zou ik me daar zorgen over maken? Wat is fier zeker als we weten dat Vlamingen over het algemeen niet zo chauvinistisch zijn ingesteld. Ik kan me ook goed indenken dat er hier verschil zal zitten tussen de drie deelgemeenten, gecombineerd met het feit dat men er al lang woont of niet. Een Wambekenaar die geboren en getogen is rond de dorpskerk zal zich uiteraard fierder voelen over zijn (deel)gemeente dan een nieuwkomer die hier slechts een paar jaren verblijft en niet die historische binding heeft met de lokale samenleving.

Als we de prijzen van de bouwgrond gaan bekijken blijkt dat die in Ternat in de periode 2005 tot 2014 vrij stabiel is gebleven. Ik had het anders gedacht maar cijfers liegen niet. De prijs stijgt van factor 100 in 2005 tot factor 107 in 2014. Tussen 2013 en 2014 is er zelfs een neerwaartse knik.

In vergelijkbare gemeenten in diezelfde periode stijgt de factor 100 naar 147,6. Voor Vlaanderen is er zelfs een stijging tot 159,6 dus heel wat spectaculairder dan Ternat. Voor de woongelegenheden zien we het omgekeerde. In vergelijkbare gemeenten een stijging van 100 naar 130,5, in Vlaanderen naar 133. Ternat echter stijgt deze factor 100 naar 158,9, een heel andere stijging dan voor de bouwgronden.

Duurzaamheid van wonen

De Kyotomobiel heeft nog wat werk in Ternat, een uitnodiging voor het beleid om werk te maken van gemeenschappelijke initiatieven inzake duurzaamheid. 61 % van de Ternattenaren zegt te beschikken over een energiezuinige ketel, evenveel als de rest van het Gewest. Welke energiebron dan wordt gebruikt staat niet beschreven. 17 % van Vlaanderen beschikt over zonnepanelen, Ternat doet het hier even goed of even slecht, vul zelf maar aan. Hier is dus nog werk aan de winkel iets wat Vlaamse Minister Tommelein goed heeft begrepen. Een initiatief dat onlangs op tafel kwam tijdens de Ternatse gemeenteraad om zonnepanelen te installeren op openbare gebouwen verdient hier zeker onze aandacht. Slechts 4 % van Ternat beschikt over een zonneboiler voor sanitair water. Dit is 2 % minder dan in Vlaanderen. Ook hier nog een lange weg te gaan.

Als afsluiter: 62 % van de Ternatse respondenten op deze bevraging oordeelden dat Ternat “net, proper” is. 27 % beweerden dat dit niet zo is, heel wat meer dan in de rest van Vlaanderen (21 %).

Belleman