Tijd voor … Mikado!

Maak vrij die tafel, schuif bij die stoelen, we gaan spelen!

Je kent Mikado waarbij fijne, veelkleurige houten stokjes door een hand open gespreid worden op tafel. Het komt er dan op aan zoveel mogelijk stokjes bij mekaar te sprokkelen, alle met verschillende puntenwaarden. Je ziet meteen de soorten spelers: er zijn er die erop vliegen, anderen bestuderen het slagveld, nog anderen zeggen al wat ontmoedigd pff... Het lijkt wel de politiek: veelkleurig, soms bedacht, soms bruut onverwacht.

Wie speelt en wint?

Wie dacht dat een doordachte speler zomaar de stokjes laat openvallen is wat naïef. Neen, je kan de stokjes vooraf in het bundeltje al wat groeperen of spreiden in waarde zodat ze anders vallen dan lukraak. Een gewiekste zwaai van de hand op het laatste moment kan ook wat effect hebben. Wel beste lezer, welkom in ons politieke spel van vandaag, je kan meedoen maar ik kan geen succes garanderen. Wie kan dat wel? Wel die spelers die voor het eigenlijke spel al wat stokjes bij mekaar brengen die dan toch wel op die politieke tafel samenvallen zeker! Mogelijk zeven lijsten 7 x 25= 175 kandidaten of stokjes,  een ganse hoop! Nog nooit gezien in Ternat.

De hand in dit spel beste lezer, dat zijn jullie allen ouder dan 18 en dus automatisch verplichte kiezer op zondag 14 oktober. Jullie spreiden de stokjes en bepalen zo mee het spel, tenminste gedeeltelijk. De spelers die al vooraf ongeveer bepalen waar ze op de tafel en liefst samen gaan terechtkomen, zijn een paar Ternatse partijen. Ben je nog mee?

Verandering?

Door het uiteenvallen van de LVB is het Ternatse landschap terdege veranderd.De dominantie die de lijst of liever Gerard Platteau had sinds de fusie 1976, eerst als CTL (Centrumlijst), later als LVB (Lijst van de Burgemeester) is van de kaart geveegd. Te lang regeren kan grote gevolgen hebben. Op zo’n moment blijkt de zwakte van een structuur en de persoonlijke willekeur waarmee dergelijke lijsten vaak worden samengesteld. Ronald Parys hield het nog een tijd vol maar zag toch geleidelijk de macht uit handen glijden.

De macht houden is het allerheilige principe voor alle politieke deelnemers? Of is er meer? Ik geloof dat er meer is, mag en moet zijn om te komen tot een verantwoord democratisch beleid. Maar ja de werkelijkheid haalt ons vaak in.

Je kan het dus de oppositie (CD&V/Volks en N-VA) van vandaag niet kwalijk nemen dat ze goed aan het tellen zijn, want zeker gaan ze belangrijke kaarten in handen krijgen. Na al die jaren een logische reactie. Zoals zo vaak zijn er gesprekken vooraf waar de kiezer meestal niets vanaf weet. CD&V/Volks met Michel Vander Hasselt op kop als kandidaat-burgemeester zal de dans leiden. Het is voor hem de uitgelezen kans, misschien de laatste?

N-VA is hier de bevoorrechte danspartner met Sven de Paepe, die natuurlijk nooit zal toegeven dat er vooraf gesprekken zijn, laat staan een overeenkomst. Loslippigheid in deze kan je je kop kosten. Twee partijen op dit ogenblik goed voor 11 van de 25 zetels. CD&V/Volks telt er nog 7 na de overstap van Angelo van Wilderen naar de VLD. N-VA heeft er 4, samen dus twee te kort op dit ogenblik. Rekenkundig klopt het plaatje nog niet maar wel zijn er stappen gezet om meer kiezers aan te trekken.

Zo haalde CD&V/Volks stemmenkanon Jozef Borremans binnen die van de LVB komt. De kartellijst versterkte zich met Sandra De Nil eveneens voormalig lid van LVB maar binnengehaald door Fred Dielens van Volks. Ook N-VA heeft zijn lijst versterkt laat Sven De Paepe weten, maar we krijgen wel nog geen namen. Politiek succes beleven op de bewuste veertiende oktober behoort tot de mogelijkheden, laat de flessen knallen!

Of is het nog wat voorbarig? Een nipte meerderheid van 13 op 25 is moeilijk besturen. Er moet maar een lid van de meerderheid dwars gaan liggen en alles staat op de helling. Een ruime meerderheid, laat ons zeggen van 15 leden, lijkt dus opportuner. Laat ons voor alle zekerheid een derde partner zoeken voor die meerderheid. Zo wordt er gelonkt naar en gesproken met de VLD. Weliswaar een partij in splitsing na de perikelen rond het lijsttrekkerschap van Van Wilderen en dus met een wat onduidelijke numerieke vertegenwoordiging. Op dit uiteenvallen van blauw in Ternat en de directe gevolgen hiervan, kom ik in een later artikel terug.

Stel dat er toch twee/drie VLD-ers de rangen komen vervoegen, geeft dit een comfortabele meerderheid. Maar ja als met drie partijen moet delen is de pot van de postjes snel op… Er zitten er toch al een paar te wachten op betere tijden in een nieuwe mogelijke meerderheid. Gaan zij hun ambitie in de koelkast steken voor een riante meerderheid of wordt het spel best risicovoller gespeeld? Wie zal het zeggen, ik niet.

Trouwens er zijn nog andere spelers dan de VLD die zeker bereid zullen zijn om een meerderheid te leveren en misschien aan andere (lees goedkopere) voorwaarden. De nieuwe lijst ‘Voor Ternat’? SpaGroen+ fikste het al eens zes jaar geleden. Wat gaat de rest van de LVB nog organiseren met Rutger Belsack op kop.

Blijf hier lezen, lezen is weten. Alhoewel in de politiek de zekerheden van vandaag de onnozelheden van morgen kunnen zijn. Te volgen!

Belleman