Times they are A-changing…?

Uit de agenda van de Ternatse raad voor maatschappelijk welzijn van 23 december:

“Ines Swaelens verzaakt aan het toekomstig mandaat van voorzitter van het bijzonder

comité voor de sociale dienst.

Een nieuwe voordrachtakte voor haar vervanging werd op 15 april 2021 bezorgd aan de

algemeen directeur. Deze voordrachtakte voorziet dat zij opgevolgd wordt door Marc

Faes die op zijn beurt opgevolgd wordt door Anna Parys met ingang van 1 januari 2023.”

 

Uit de agenda van de Ternatse gemeenteraad:

“Raadslid Geert De Feyter zal vanaf 01 januari 2022 het mandaat van schepen Christiane

Servranckx overnemen en wordt tweede schepen.

Raadslid Kris De Meuter zal vanaf 01 januari 2022 het mandaat van schepen Gunter

Desmet overnemen en wordt vierde schepen.

Raadslid Ines Swaelens zal vanaf 01 januari 2022 het mandaat van schepen Timo

Schoukens overnemen en wordt derde schepen.

Zij dienen hiervoor de eed als schepen af te leggen in handen van de burgemeester.

Daarnaast dient de rangorde binnen het college van burgemeester en schepenen

opnieuw te worden vastgesteld.”

 

Het ritje op de molen is hierna nog niet gereden. Er komt ook nog een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad en normaal moet Jozef Borremans eind 2022 ook zijn schepenmandaat afstaan.

Er komt ook een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe financieel directeur maar dat zijn decretale functies die vaststaan binnen het ambtenarencorps van de gemeente. Het blijft toch een serieuze wervelwind die passeert. Men beloofde ons bij aanvang verandering, wel veranderen wordt hier gedaan nog meer dan in de oude politieke cultuur.

Belleman