Toekomst Lombeek

Persbericht Ternat

Het lokaal bestuur van Ternat zet in op een langetermijnvisie voor het dorpscentrum van Sint-Katherina-Lombeek. Het wil de leefbaarheid van het dorp en haar publieke ruimte verbeteren. Hierbij wordt rekening gehouden met oa. een nieuw huis voor CC De Ploter, de Lombeek en de beleving en noden van inwoners. Als eerste stap in deze ontwerpopdracht is het aan de inwoners van Ternat om hun ideeën, voorstellen en bezorgdheden te laten horen. Hiervoor komt op dinsdag 13 juni en donderdag 15 juni 2023 de participatie-bus naar Lombeek en centrum Ternat.

“We willen investeren in de leefbaarheid van het dorp. Het is belangrijk dat we hierbij rekening houden met de eigenheid van het dorp, de landelijke omgeving en de relatie tot Ternat.” aldus Geert De Feyter Schepen voor omgeving en duurzame ontwikkeling.

 

CC De Ploter aan de Lombeek

Van april 2023 tot en met januari 2024 wordt er een haalbaar masterplan uitgewerkt voor de dorpskern van Sint-Katherina-Lombeek.  De Lombeek en het lopende traject voor een nieuwe stek voor CC De Ploter zijn hierbij bepalende factoren. Dit gaat hand in hand met vergroenen en het investeren in woonruimte én vraagt een doorgedreven reflectie over mobiliteit en inplanting van publieke ruimte. Dit alles in relatie tot het klimaatactieplan 2030. Een zeer complexe puzzel waarbij een ontwerpteam van experten wordt ingeschakeld. “We vinden het dan ook erg belangrijk dat we de inwoners van Lombeek en bij uitbreiding alle inwoners van Ternat betrekken in de opmaak van de visie voor dit masterplan.” aldus Ines Swaelens, schepen voor cultuur en burgerparticipatie.