Trampolinepark krijgt geen vergunning

Het College van Burgemeester en Schepenen van Ternat heeft beslist om de plannen voor het nieuwe trampolinepark aan de ingang van het “groene” verkoopparkje “Het Blad” geen vergunning te verlenen. Als voornaamste reden wordt hier o.a. de bijkomende verkeersoverlast vermeld. Tegen deze beslissing kan nog hoger beroep aangetekend worden.

De tactiek van de “herontwikkelaar” is al een tijd heel duidelijk: deel je plannen op in kleinere delen en vraag hiervoor apart vergunning aan. De kans dat dit passeert is veel groter dan wanneer alle plannen in één keer worden ingediend. Op die manier lijkt het ook op dat er geen bijkomende verkeersoverlast is wat flauwekul is voor wie bepaalde dagen de hilarische toestand op de steenweg ziet. Deze manier van werken is gekend in ontwikkelingsmiddens en heet “saucissonering”, men verdeelt de grote worst in kleine sneetjes zodat ze makkelijk kunnen doorgeslikt.

We vernamen ook dat de vergunning voor de twee windmolens achter de site van “Het Blad” werd goedgekeurd. Engie kan dus verder met zijn plannen.

De andere kant van het rond punt, achter en voorbij “de Slaapadviseur”, is men bezig met de aanleg van de wegenis voor het nieuwe bedrijventerrein dat eigendom is van vier eigenaars. Hier moeten normaal KMO-units (60) komen, de toegang voor dit nieuwe terrein komt er via het rond punt.

Belleman