TRNT.ZKT.TKMST.

Gisteren vond in het gemeentehuis van Ternat een dialoogavond plaats over de toekomst van Ternat.

Aan 7 verschillende thematafels bespraken Ternatse inwoners ideeën en voorstellen om van Ternat een warme, veilige, duurzame, innovatieve, gezonde, toegankelijke gemeente te maken.
Inspiratie vonden ze bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (www.sdgs.be). Thema’s als ‘geen armoede’, ‘goede gezondheid en welzijn’, ‘kwaliteitsonderwijs’, ‘verantwoorde consumptie en productie’, ‘klimaatactie’ zijn er maar enkele van.
Tijdens TRNT. ZKT. TKMST. verzamelden ambtenaren van verschillende Ternatse diensten (jeugd, sport, welzijn, bib, OCMW) inspirerende voorstellen van inwoners.
Deze ideeën vormen, samen met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, een basis voor de opmaak van het volgende gemeentelijk meerjarenplan.
Meer info? welzijn@ternat.be of 02 451 45 40