Tuchtprocedure directrice “De Kiem”

Het college van burgemeester en schepenen gaf unaniem (enkel schepen Desmet was met vakantie) algemeen directeur Van Holder de opdracht een tuchtprocedure te starten tegen Els De Saeger, directrice van gemeenteschool “De Kiem”.

Deze kreeg hiervan reeds officieel bericht. Haar wordt een gebrek aan loyaliteit en neutraliteit verweten in de schoolkwestie van de laatste maanden. Ook het feit dat ze probeerde om de politieke oppositie te organiseren wordt haar niet in dank afgenomen. Het betrekken van ouders en kinderen in het verzet tegen de voorgenomen meerderheidsbeslissing, het organiseren van de betoging, wordt eveneens vermeld als reden.

Zij blijft om begrijpelijke redenen (start van het schooljaar) voorlopig aan als directeur maar het onderzoek waarvoor ook een advocaat werd aangesteld, loopt verder.

Belleman