Update: werken oprittencomplex Ternat

 

Agentschap Wegen en Verkeer:

UPDATE 07/05/20: Na een periode van drie weken worden de oprit richting Brussel en de afrit komende vanuit Gent vanaf vrijdagavond 8 mei (vanaf 22u) opnieuw opengesteld voor het verkeer. Vanaf dan zal het verkeer er via een tijdelijke lichtenregeling verlopen en is afslaan vanop de afrit vanuit Gent richting Ternat opnieuw mogelijk. Maandag 11 mei start de laatste grote fase van de werken: ter hoogte van het kruispunt met de oprit richting Gent en de afrit vanuit Brussel. De beschikbare ruimte om de werken uit te voeren is beperkt en er zullen tijdelijke verkeerslichten met beurtelings verkeer op de Assesteenweg worden geplaatst. De afrit vanuit Brussel wordt daarom vanaf 11 mei voor een periode van 6 weken, tot het einde van de werken eind juni, afgesloten. Om de hinder zo goed mogelijk te beperken blijft de oprit richting Gent wel te allen tijde open.