Van Oewren Zeggen: Brussel het uithangbord naar de wereld?

 Beste lezer

Je vervangt de naam Augias door eender welk PS-lid en de stal is voor deze keer Brussel. De hoofdstad van Vlaanderen…?

“Augias was een koning die een enorm landgoed had in Elis, bij Olympia.

Hij bezat de grootste kudde vee van het land. Wel 3000 ossen waarvan de stallen nog nooit waren uitgemest (waarschijnlijk vond Augias zich daar te goed voor). Omdat de stank niet meer te harden was, daagde hij Hercules uit om als één van zijn twaalf werken de stallen uit te mesten.

Hij dacht dat het Hercules niet zou lukken en beloofde hem al lachend 1/10e van zijn enorme land. Maar het lachen verging hem al snel toen Hercules er iets op gevonden had. Hij kanaliseerde twee naburig gelegen rivieren en al de mest verdween met de stroom.

Augias was woedend en wilde de afgesproken beloning niet geven en daarom vermoordde Hercules hem op gruwelijke wijze. Het koninkrijk werd geschonken aan Augias' zoon, die tot dan verbannen was door zijn steun aan Hercules.”

(Bron: mythologischewoorden.blogspot.be)