Van Oewren Zeggen presenteert: driewerf hoera voor Liesbeth!

Amai, chapeau! De gestrengheid die aan de dag wordt gelegd voor anderen past Homans ultiem ook toe op zichzelf. Oordeel nu zelf, een voorbeeld voor andere politici die niet zo vaak met hun wat minder doordacht werk de krant halen als Liesbeth.

In samenspraak met het Antwerps levend geworden tableau” God ziet u, hier vloekt men niet” dat in alle Vlaamse huizen boven de Leuvense stoof hangt, kwam minister Liesbeth tot deze verrassende beslissing. Ze weigert een statutair contract als minister van de Vlaamse regering en blijft dus contractueel.

Nu ja wat is daar nu zo spectaculair aan, hoor ik jullie denken. Vergeet echter niet dat een vast contract meer zekerheid biedt, een betere verloning, en … een beter pensioen! Niet dat aan dat laatste reeds wordt gedacht, er is nog te veel werk dat dient verzet in een tijdens de vorige regeringen ontspoord Vlaanderen.  Ook om niet uit het oog te verliezen: ze heeft reeds bijna drie jaar ervaring als minister en vicepremier binnen de Vlaamse regering. Tenslotte kan minister Liesbeth, mocht ze niet aan politiek doen, veel meer verdienen in de privésector.

Waar dat weet Van Oewren Zeggen niet, daar zijn klassieke bron voor deze informatie reeds van de toog verdwenen was om te blokken voor zijn examen van stad Gent. Na twaalf jaar dienst binnen zijn functie als contractuele hadden SPA-Groen en Open VLD beloofd hem statutair te maken.

Door het voorbeeld van minister Homans komt hier echter niets van in huis. Hij toont er alle begrip voor: amper 12 jaar zielige ervaring en dan een truc uithalen met verkiezingen voor de deur! Je merkt dat Termont wat ziekjes is geweest. Men moet consequent zijn in het leven!

Van Oewren Zeggen is benieuwd of er nog andere ministers contractueel blijven. Misschien ons Joke? Minister nonkel Ben, geboren met de helm, die heeft nog wat autosnelwegen goed te leggen en wat geluidschermen te plaatsen. Hij mag nog even wachten vooraleer hij naar de privésector overstapt. Sorry Ben nog een tijd minder betaald…

 

Van Oewren Zeggen