VAT wil het anders

Heel wat mensen gaan niet akkoord met de manier zoals de politiek op dit moment in Ternat loopt. Je zou voor minder.

Dit geeft aanleiding tot wat gemor maar zorgt ook voor nieuwe initiatieven die iets kunnen gaan betekenen bij de volgende lokale verkiezingen.

Zo is er VAT, Voor een Ander Ternat.

De initiatiefnemers zijn enthousiast gestart met een doordachte en ongeziene bevraging van de burger. Het moet een kleurrijke lijst worden zonder overbodige franjes maar met een hart voor de werkelijke noden van de Ternattenaar, los van een star partijprogramma. Wie vroeger reeds aan politiek deed, hoeft niet te rekenen op een plaats op de nieuwe lijst. Wie samen mee wil zorgen voor de noodzakelijke vernieuwing is van harte welkom.

Wie denkt financieel voordeel te halen via politieke mandaten is er ook aan voor de moeite want deze lijst wil resoluut kiezen voor het algemeen belang en niet voor persoonlijk gewin.

Kleurloos? Neen helemaal niet er is plaats voor alle gezindheden.

Er is slechts één absolute voorwaarde: bekommerd zijn om het belang van de (gewone) mensen en durven zijn nek uitsteken zonder al te veel blabla. Op dit ogenblik zijn er reeds mensen gevonden die de drie deelgemeenten vertegenwoordigen. Oog voor mekaar en de noden van de mensen ter harte nemen, komen hoog in het vaandel van deze nieuwe lijst.

Wordt vervolgd.

Belleman