Verbreding Keizerstraat noodzakelijk

Er moet dringend wat gedaan worden aan de gevaarlijke toestand in de Keizerstraat tussen het kruispunt met de August De Feyterstraat en het vroegere café Bij Koben, zegt gemeenteraadslid Guido van Cauwelaert van VooruitGroenXL. Over een afstand van zo’n 100 meter kunnen auto’s elkaar niet kruisen. Ze rijden dan maar over de voetpaden en brengen zo de voetgangers in gevaar. De voetpaden zijn ook op veel plaatsen te smal.

Er is nochtans ruimte om de straat plaatselijk te verbreden mits onteigening of aankoop van gronden. Er zouden dan nog twee versmallingen overblijven en dat is goed om de snelheid af te remmen in deze zone 30.

Van Cauwelaert stelde aan de gemeenteraad voor een princiepsbeslissing te nemen over de verbreding. Die moet dan verder uitgewerkt worden door het college. Dit punt werd door de raad goedgekeurd.

Belleman