Verlaat onmiddellijk het grondgebied!

Het waren de niet mis te verstane woorden van Angèle, onze First lady van de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) aan het adres van de kerel die nu al een uur in de weg liep en de vele opmerkingen niet gehoorzaamde die zijn richting waren uitgekomen. Angèle dacht dat ze met deze strenge woorden effect zou hebben, maar niets was minder waar. Net als al die anderen in het naburige Koninkrijk/Graafschap bewoog de aangesprokene niet!

Wat was er nu aan de hand?

Iedere woensdag poetst zij het immense bureau van onze Doorluchtige Voorzitter. Soms is even de benen opheffen, terwijl Angèle met haar dweil passeert, voldoende. Maar eens om de drie weken moet hij weg. Node schuift hij dan zijn ambtszetel wat achteruit en verlaat hij uitdagend slenterend zijn met eiken lambrisering beladen bestuurskamer. Hij neemt dan een geuze uit de officiële frigo en zet zich op zijn bordes, als het niet regent!

Deze keer duurde het nog wat langer vandaar Angèle:” verlaat onmiddellijk het grondgebied!”  Haar oproep werd deze maal ondersteund door een natte dweil die eenmaal goed rondgedraaid veel kracht had, wist onze Roerganger.

Tot zijn grote verwondering stond in de gang onze “sjampetter” die moet waken over de veiligheid van de 48 burgers van ORO. Deze was opgeroepen door Angèle om eventueel manu militari bij te staan. Hij antwoordde dat het niet zijn bevoegdheid was om in dergelijke belangrijke territoriale zaken tussenbeide te komen. Onze President gaat dit eventjes onderzoeken in zijn éénmanscommissie…

Belleman