Verrassing

 

De titel is met dubbele ‘r’ geschreven …

Eén van de principes die we hanteerden in opvoeding: biedt de gepaste uitdaging zodat de jongere zijn eigen kunnen ontdekt. Vaak verrast hij of zij zijn omgeving en zichzelf. Niet om er nadien zelf (materieel) in eerste instantie beter van te worden, maar om het voortouw te nemen in het realiseren van een betere maatschappij.

Amai Belleman zware en moeilijke woorden! Toch zou ik die ene trouwe lezer willen vragen nog even verder te lezen.

In Ternat zijn er uitdagingen de komende jaren.

Een correct en goed ruimtelijk beheer met plaats voor groen en activiteit, een mobiliteit die een lokaal samenleven toelaat, een cultureel en sportief leven dat ieder wat biedt. Oog voor de (verdoken) tekorten waardoor mensen in de problemen komen. Allemaal mooie woorden die de revue passeren met verkiezingen die hun opwachting maken. Ieder zijn waarheid zal eens te meer blijken, hopelijk niet te sloganesk.

Mensen zijn niet dom. Men denkt dus best goed na maar blijven zwijgen is geen oplossing.

Een positieve campagne voeren is hierbij een hulpmiddel. Ga je niet akkoord met de esbattementen van de andere, ga in discussie, de echte olie van een democratie. Zet er een eigen alternatief tegenover zodat de kiezer weet dat oplossingen mogelijk zijn. Een kiezer die best verder kijkt dan zijn eigen navel en oplichtend scherm.

Kom onder de mensen en blijf niet in je eigen cenakels. Maar als je dan onder de mensen komt hang dan niet de populist uit. Luister met de bedoeling er iets mee te doen.

Hoe groot de verschillen ook zijn, na de verkiezing moet je misschien samenwerken?

Werk niet opgesloten in achterkamertjes, vergeet het eigen profijt en dat van de nauwe vriendjes. Durf de kiezer in de ogen kijken.

Neem deze uitdaging aan en verras ons. Misschien kan het, tot jullie eigen verbazing.

Belleman