Voor eerste maal een wisselmeerderheid in Ternat.

Een absolute bouwstop bedoeld om projectontwikkelaars tegen te houden, goedgekeurd door een wisselmeerderheid van CD&V-Volks met Open VLD en N-VA, treft ook de individuele burger in de centra die zijn gebouw moet renoveren, zegt VooruitGroenXL.

Er werd een amendement voorgesteld waarbij aan het artikel 2 dat bepaalt dat er een bouwstop komt voor het bouwen van meergezinswoningen of woonerven met meer dan twee eengezinswoningen zou worden toegevoegd

Tenzij het een project betreft van verscheidene eigenaars met het oog op hun persoonlijke huisvesting en de verhuring van een minderheid van de gerealiseerde wooneenheden.

Oppositiepartijen NVA en Open VLD stelden voor een vergunning-luwe periode voor grote bouwprojecten in te lassen in afwachting van het RUP Bebouwde Ruimte en dat tot eind 2025. CD&V-Volks sloot zich hierbij aan.

Voor Ternat (VT) onthield zich bij de stemming. Ze delen de bezorgdheid over het beschermen van open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente maar dit voorstel maakt wonen in Ternat alleen maar duurder en geeft de controle over bouwdossiers uit handen aan de provincie, aldus VT. Ze twijfelen ook aan de wettelijkheid van het voorstel omwille van het gelijkheidsbeginsel.

Dat het RUP Bebouwde Ruimte zo snel mogelijk afgerond wordt, staat voor meerderheidspartij Voor Ternat vast. Het plan dat duidelijkheid moet geven over de krijtlijnen voor de invulling van de bebouwde ruimte in de gemeente mag niet langer op zich laten wachten. In afwachting nu deze bouwpauze inlassen, is volgens VT echter niet ernstig tegenover al die gezinnen die in onze gemeente willen (blijven) wonen.

De meergezinswoningen en woonerven die nu op de tekentafel liggen, zijn nodig om de doelstellingen rond kernverdichting en kernversterking te realiseren, aldus VT.

Belleman