Voor wie haar soms geweld aandoet…

 

Uit de persbrief van het gemeentebestuur:

“Heeft de gemeente andere oplossingen voor de slechte schoolinfrastructuur onderzocht?

Absoluut. Er zijn gesprekken geweest met intercommunale Haviland, met OVSG (de onderwijsvereniging van de Vlaamse steden en gemeenten) en met het gemeenschapsonderwijs. Er was echter geen enkele andere manier om snel kwalitatieve schoolgebouwen te realiseren.”

 

Uit de brief van de dienst schoolgebouwen OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten) 19 juni 16u28:

“Tot nog toe werden wij bij de dienst schoolgebouwen van OVSG door uw bestuur niet gecontacteerd in dit dossier. Uiteraard maken wij graag tijd voor u vrij om samen op zoek te gaan naar de meest geschikte subsidiepiste voor de gemeentelijke schoolinfrastructuur van uw bestuur.”

Belleman

 

Bericht namens het college:

 

Op maandag 20 mei van 9u30 tot 11u vond er een overleg plaats met een delegatie van het college, de algemeen directeur en drie mensen van OVSG: Hilde Van Dalem, An Jans en een pedagogisch begeleider. Daar werd mondeling gezegd dat de wachtlijst negen tot tien jaar is. Dat kunnen we natuurlijk niet zwart op wit aantonen.

 

De dossiers staan sinds oktober 2015 op de wachtlijst. Dat brengt ons tot 2025 voor een toekenning van subsidies. Pas dan mag een aannemer aangesteld worden. Meer nog, OVSG gaf zelf aan “Dan kunnen jullie in 2024 de ontwerpen al opmaken.”

 

We zullen alleszins OVSG opnieuw uitnodigen om hierover uitklaring te verschaffen. We zijn heel benieuwd of ze ons dan zwart op wit kunnen garanderen dat Ternat in 2023 kan bouwen of verbouwen. Dit zou ook heel goed zijn voor onze school in Wambeek.