VooruitGroenXL vraag optreden tegen bouwmisdrijven.

 Hieronder vind je hun vraag die aan de Voorzitter van de Ternatse Gemeenteraad werd gesteld.

“In 2017 keurde de gemeenteraad een Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed om bouwmisdrijven van een firma in bouwmaterialen, deels gelegen in natuur- en landbouwgebied te helpen regulariseren. Daarbij werd op vraag van VooruitGroenXL o.a. bepaald dat er een groene bufferzone van 5 meter kwam tussen het bedrijf en de aanpalende woningen.

Bij het afleveren van de bouwvergunning werd nog eens expliciet de opdracht gegeven aan het bedrijf om de 5 meter brede groene buffer te realiseren.

Vandaag is die buffer nog steeds niet gerealiseerd. Integendeel, er zijn nieuwe bouwovertredingen bijgekomen in de door het RUP voorziene bufferzone. Ondanks verscheidene klachten van omwonenden heeft het gemeentebestuur hiertegen nog steeds niet opgetreden.

VooruitGroenXL vraagt dat het gemeentebestuur dringend optreedt tegen deze bouwmisdrijven. En vraagt op de gemeenteraad ook uitleg waarom omwonenden nog steeds geen antwoord kregen op hun klachten” Tot dusver hun vraag.

Belleman