VWBO Ternat heeft ernstige opmerkingen bij nieuw winkelcentrum

In een uitgebreide brief aan het Ternatse schepencollege uit het Verbond van West-Brabantse Ondernemingen (VWBO) zijn ongerustheid over de plannen op de Ikea-site.

De brief wordt gestuurd in naam van het bestuur en de leden en draagt de naam van secretaris Denise De Geyndt-De Baerdemaeker. Voorzitter van deze kern is ondernemer en politicus Michel Vanderhasselt.

Het is duidelijk dat de bedrijfsleiders zich ernstige zorgen maken over deze ingrijpende plannen. Ze vragen het schepencollege dan ook om rekening te houden met hun opmerkingen.

Zo pleiten zij voor een concrete en realistische oplossing voor de ontsluiting van de bedrijvenzone. Hiervoor verwijzen ze naar de opmerkingen over mobiliteit in het Gemeentelijk Structuurplan, met de beperkingen in het door de gemeente opgestelde Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) voor de Assesteenweg en de opmerkingen in het provinciale plan (PRUP).

Daar het project een impact heeft tot ver buiten de gemeentegrenzen vindt het VWBO dat ook het advies van de omliggende gemeenten en de provincie moet worden ingewonnen. Zeker daar er plannen bestaan om de Ninoofse Steenweg autoluw te maken en de ring rond Asse te koppelen aan de Assesteenweg.

Het volledige tracé van de Steenweg Eizeringen-Asse verdient volgens hen een betere aanleg en een betere ontsluiting. Ook dient er voor deze bedrijfsleiders eindelijk een oplossing te komen voor de spooroverweg in Ternat die dagelijks voor veel ellende zorgt. Deze studies en ingrepen dienen voor hen vooraf te gebeuren en niet nadat het centrum al werd gerealiseerd.

Lokale handel en bedrijvigheid

Ze zijn ook bekommerd om de lokale kleinhandel die door de komst van grootschalige detailhandel wel eens in de verdrukking kan geraken. Dit heeft volgens het VWBO zijn economische en sociale impact ter plekke.

Het verbond vermeldt ook dat het niet ongebruikelijk is dat door de gemeente vooraf een compensatie onder de vorm van een ‘maatschappelijke’ bijdrage aan de investeerder wordt gevraagd. Deze kan bestaan uit: het ondersteunen van faciliterende maatregelen voor Ternat zoals nieuwe ontsluitingen, bijkomende wegenis, bevorderen van openbaar vervoer, instappen in de ontwikkeling van voorzieningen die uitsluitend aan de gemeenschap toekomen en het reserveren van projectoppervlakte voor het vestigen van lokale bedrijvigheid.

Het VWBO hoopt in dit schrijven dat er terdege rekening wordt gehouden met hun opmerkingen.

Belleman