Wachten niet besteed aan Wachtelaer

Zoals jullie onderhand weten is Luc Wachtelaer de nieuwe burgemeester van Ternat in opvolging van Ronald Parys. In dit eerste artikel gaan we wat uitgebreider in op de figuur Wachtelaer. In de artikels die volgen komen de vorige verkiezingen uitgebreider aan bod samen met een overzicht van de verwezenlijkingen van Parys. Leesvoer voor de bewuste Ternattenaar…

In tegenstelling tot wat zijn familienaam doet vermoeden is wachten niet altijd de sterkste kant geweest van Luc Wachtelaer. Hij is pas 24 en nog net niet gepromoveerd tot dokter als hij in januari 1994 opduikelt in de Ternatse gemeenteraad. Als gewoon gemeenteraadslid in de meerderheid was jeugdbeleid zijn dada. Toenmalig burgemeester Platteau vertrouwde hem sommige dossiers toe en zag dat het goed was. In 2001 wordt hij schepen, een baan die soms zwaar was in combinatie met zijn huisartsenpraktijk. Zijn energiepeil blijkt echter sterk genoeg. Uitdagingen zoals het Jeugdcentrum, De Ploter en de vernieuwde cultuurraad vergen volop zijn aandacht en inzet. Nu Wachtelaer sinds eind december burgemeester is, maakt Parys plaats voor Rutger Belsack als nieuwe eerste schepen.

De 16 jaar dat Luc samenwerkte met Ronald Parys in het schepencollege geven hem voldoening. Hij heeft trouwens steeds wat opgekeken naar Ronald en er al die jaren een wat aparte samenwerking mee kunnen hebben. Belangrijk hierbij is dat ze beiden idealisten zijn, vertelt Luc, een beladen woord en een uitdaging in deze tijden. Aan de samenwerking binnen het huidig schepencollege wil hij niet veel veranderen. Wel hoopt Luc dat ze eensgezind en unisono kunnen blijven naar buiten komen.

Als burgemeester wil hij de ambtenaren meer betrekken bij het dagelijkse beleid van de gemeente. De samenwerking kan hier nog beter, projectmatige coaching is hierbij een mogelijke optie. Om te bewijzen dat hij het meent met de openheid naar de burger wil Luc ook één keer per maand een journalistenbabbel organiseren. Deze open communicatie naar de Ternattenaar moet nog meer de kans geven gemeentelijke zaken op de voet te volgen.

Als directeur van het recent geopend “Medisch Centrum” aan de Kerkstraat in Lombeek, krijgt hij de mogelijkheid om wat meer afstand te nemen van zijn gewone dokterspraktijk. Beschikbaar blijft hij, maar de nieuwe organisatie biedt hem andere mogelijkheden.

Het bruisende en warme Ternat wil hij blijven koesteren. Burgmeester Wachtelaer rekent hierbij op het sterke middenveld van Ternat dat in het verleden al bewees tot veel in staat te zijn. Ook wil hij op zoek naar nieuwe mensen. Hierbij wil hij geen onderscheid maken tussen jong en oud. De mensen moeten kunnen participeren als ‘eigenaar’ van het openbare leven, hun straat, hun wijk. De politiek kan niet anders dan hier vertaling aan geven. Het algemeen belang mag in deze echter niet in het gedrang komen. Deze idealistische visie realiseren in de praktijk, wordt en is zijn grote uitdaging.

Luc Wachtelaer is echter niet naïef. Hij weet dat de termijn van twee jaar die rest als burgemeester, kort is. Tevens realiseert hij zich als geen ander, dat er wel wat rommelt in de Ternatse politiek. Dit mag echter de boel niet plat leggen. Hij weigert toe te geven aan makkelijk negativisme en criticasters. Hij hoopt dat het beleid dat wordt afgesproken tot het einde loyaal kan uitgevoerd worden. Hij wil het positieve dat in Ternat aanwezig is, voluit de kans blijven geven. Hierbij louter politiek opportunistisch denken, is uit den boze, voegt hij er aan toe. Doemdenken hoort hier niet bij, we moeten samen verder.

Een mooie gedachte als afsluiter, eentje die past in de eindejaarssfeer.

Belleman