Wachten op Godot...

Vandaag antwoord van de ombudsdienst van de post over mijn klacht. Ze kunnen deze niet behandelen omdat eerst de klantendienst van Bpost deze klacht moet beantwoorden. Het was nochtans op vraag van de mevrouw van de klantendienst dat ik klacht indiende bij de ombudsdienst… Van het kastje naar de muur?

Nu moet ik volgens deze dienst mijn klacht opnieuw kenbaar maken bij deze klantendienst en dan 30 dagen wachten op antwoord. Na deze periode kan de ombudsdienst mijn klacht behandelen.
Ik zou ermee willen lachen maar ik ga het spelen zoals gevraagd en ik hou jullie op de hoogte. Mochten jullie klacht wensen in te dienen: een ongefrankeerde brief met je klacht naar: Bpost, klantendienst, PB 5000 1000 Brussel.

Belleman