Wat cijfers over de tewerkstellingen in gemeenten, met dank aan HLN.

Ternat

·         Statutaire ambtenaren in 2011: 39

              Statutaire ambtenaren in 2017: 33

·         Contractuele ambtenaren in 2011: 117

              Contractuele ambtenaren in 2017: 111

·         Totaal aantal ambtenaren in 2011: 156

              Totaal aantal ambtenaren in 2017: 144

v  Evolutie: -7,69%

 

Met deze evolutie zit Ternat in de middenmoot van de Vlaamse gemeenten.

Wat wel opvalt is dat Ternat vrij veel mensen tewerkstelt vergeleken met omliggende gelijkaardige gemeenten. Maar je mag dit niet zomaar vergelijken, 

Je moet gaan kijken naar de dienstverlening van de betreffende gemeente. Als je dan weet dat Ternat een eigen bib heeft (wat niet meer verplicht is), een omvangrijke sport- en cultuurinfrastructuur en een vrij uitgestrekt en druk territorium kan dit niet anders dan meer volk vergen.

Anders is het gesteld met het aandeel contractuelen in de tewerkstelling. Een contractueel heeft niet dezelfde pensioenvoordelen als een statutair alhoewel men hier werkt aan een aanpassing. Een contractueel heeft een werknemerspensioen, een statutair geniet van een ambtenarenpensioen wat een slok op de borrel scheelt.

Een tewerkstelling groeit ook geleidelijk historisch aan op basis van telkens nieuwe noden en diensten die personeel vereisen. Het is dus niet iets wat je zomaar lukraak beslist.

Wat vergelijking.

In Liedekerke daalt de tewerkstelling met 3,73 %, in Affligem met 4,6 %, in Asse met 29,25 %. Asse telt in 2017 nog altijd 312 tewerkgestelden, wat heel veel is vergeleken met de omliggende gemeenten. Toch zijn dit al 129 mensen van de 441 minder dan in 2011, een opmerkelijke daling.

Ook Dilbeek telt 300 man personeel, een toename met 20 eenheden vergeleken met 2011.

Roosdaal heeft met 74 mensen maar een beperkte tewerkstelling maar ze bleef wel stabiel.

Ternat telt bijna 23 % statutairen, in Roosdaal is dat 62 % in Liedekerke ongeveer 25 % en in Dilbeek 36 %.

Bij sommige gemeenten zie je dat het aantal statutairen afneemt. In Ternat met 15 % (6 mensen), in Liedekerke 35 %, in Asse maar liefst 39 %!  In Dilbeek zijn het de contractuelen die spectaculair toenemen en zien we een vermindering van het aantal statutairen met 22 eenheden of 17 %. In Affligem stijgt het aandeel statutairen met bijna 22 %.

 Zegt dit alles nu veel? Eigenlijk werk voor specialisten maar het is duidelijk volgens de algemene cijfers van Vlaanderen dat de tendens van de lokale tewerkstelling dalende is. De meeste lokale openbare besturen moeten besnoeien wegens minder steun van hogerhand. Van de andere kant worden ze geconfronteerd met een burger die een steeds ruimere en stiptere service verwacht van zijn bestuur. Dit kan soms een moeilijke evenwichtsoefening geven.

Voorlopig slaagt Ternat er nog steeds in de beide aspecten (op de centen letten en service bieden) te verzoenen, maar Ternat is dan ook een gemeente met meer inkomsten dan doorsnee en met een gezonde aangroei van het aantal inwoners.

 

Belleman