Wat met centen LVB?

Via e-mail bereikte ons volgende brief van schepen Borremans. Na het ontbinden van de LVB is er nu blijkbaar trammelant ontstaan over de partijkas van de vroegere lijst. Wie heeft hier recht op? Over hoeveel centen gaat dit? Wat moet er uiteindelijk mee gebeuren?
Scheiden heeft, zoals vaak, ook hier financiële gevolgen. Ik geef de brief zoals hij mij bereikte. Ik ben een grote voorstander van openheid maar dient dit centenvarkentje in het openbaar gewassen? Kan hier niet beter met mekaar over gepraat worden? Het belooft een bitsige politieke strijd te worden in Ternat.
Belleman

Open brief aan alle LVB-ers,

Zoals iedereen intussen weet houdt onze LVB-groep op te bestaan. Weinig zin om hier op terug te komen.
Waar we toch even moeten bij stil staan: wat nu met de partijkas van de LVB ???
Vermoedelijk zijn er achter de schermen hierover reeds wat gesprekken of ideeën geweest.
Ik heb er deze nacht liggen aan denken en ik stel voor deze gelden aan een goed doel te schenken. Tenslotte kan niemand claimen dat men recht zou hebben op die gelden.
Ik stel voor deze te schenken aan KOM OP TEGEN KANKER. Het is niet alleen uiterst goed besteed, het zou meteen ook een riem onder het hart zijn van elke Ternatse burger die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd is.
Andere mogelijkheden zijn het overmaken aan het OCMW die toch te maken heeft met verborgen armoede in onze gemeente of het verdelen onder (vooral sociale) verenigingen.
Misschien opportuun om elkaar hierover in alle openheid te ontmoeten.
Wie neemt initiatief om datum, uur en plaats af te spreken? Frans? die toch tot op het einde het secretariaat waarnam van onze groep?
Ik kijk uit naar jullie reactie.

Jozef Borremans