Wat nodig is, moet

Het is een elementair principe van economie, geneeskunde en goede (politieke) huishouding. Prangende problemen verdienen een gepaste oplossing. Volg maar even mee beste Ternattenaar.

Probleemstelling:

Je neemt een sportzaal die werd neergepoot in 1973, gemaakt met nu verboden asbestplaten. Je ziet er een parketvloer, nog net goed voor de haard. (Mogen we dat nog verbranden?) voeg toe naar hartenlust: gebrekkige veiligheid, onvoldoende toegang, geen isolatie, lekkend sanitair. Kortom doodversleten door intensief gebruik. Eric Wenseleers en Jef Mignon weten er na al die jaren alles van.

De school kan er nog amper op een normale manier LO geven en voor club Kruikenburg met zijn steeds groeiende werking is de te kleine en in slechte staat verkerende zaal al langer letterlijk een splinter in het lijf. Dit renoveren kost meer dan een nieuwe bouwen, dus… Het was burgemeester Michel die er bij zijn aanstelling al op Ring-tv op alludeerde: we hebben nood aan een nieuwe (volley)zaal.

Oplossing:

Stel een architect aan (de Bouwerij) en bouw een nieuwe zaal die aanleunt bij de bestaande infrastructuur. De oude kan nog verder gebruikt in afwachting dat de nieuwe klaar is. Er komt een betere inplanting met respect voor de rest van de zone en het parkgebied van Kruikenburg plus nog een extra 36 parkeerplaatsen die ook door de Ternattenaren kunnen gebruikt. De zaal krijgt best drie terreinen en wordt net als in het verleden gebruikt door KBSOT (Sint-Angela, De Brug en Sint-Jozef) en volleybalclub Kruikenburg. Ook de gemeente kan deze bijkomende infrastructuur goed gebruiken en wordt ondersteunende partner.

Duidelijk is nog niet eenvoudig

KBSOT, de christelijke scholen van Ternat, diende een dossier in voor deze nood. Doe maar zei men bij de hogere instantie AGION, sluit maar achter aan in het rijtje (het lijkt wel Vastenavondt) er zijn nog XXXX-wachtenden voor u, binnen tien jaar komen de centen. Zonder kuitenbijter Luc Roeges gerekend, de secretaris van KBSOT. Er bestaat ook immers een verhuursubsidie (45.500 euro per jaar over max 18 jaar) deze biedt een oplossing als overbrugging, in afwachting van de volledige afhandeling van het dossier door AGION.

Sport Kruikenburg zal de eerste tien jaar de verantwoordelijkheid nemen voor dit project en vraagt huur voor het gebruik van de zaal. Ternat wil tussenkomen in de financiering van de zaal en de parking voor een bedrag van 49 % van de helft (24,5%) of maximum 834.250 euro. Na tien jaar neemt KBSOT met hulp van AGION de zaal opnieuw over en draagt zij de grootste financiële verantwoordelijkheid.

De gemeente en Volleyclub Kruikenburg krijgen een gegarandeerd gebruik buiten de schooluren voor de komende dertig jaar.

De verdeelsleutel is eenvoudig uitgelegd als volgt: Volleybalclub Kruikenburg 757.500 euro (25.350 per jaar gebruik), gemeente Ternat: 771.320 euro (25.710 per jaar gebruik) en KBSOT 2.792.500 euro (met steun van AGION) 93.083 per jaar gebruik. KBSOT brengt ook de grondwaarde gratis in.

Schepenen Timo Schoukens (VT) en Gunter Desmet (CD&V-Volks) zijn voorstander en bereidden dit complexe maar nuttige dossier samen met KBSOT grondig voor. Ze zullen het ook verdedigen op de volgende gemeenteraad.

WBMW

Op het einde van onze oplossing van een vraagstuk dienden wij op school nog altijd te schrijven WBMW (wat bewezen moest worden, quod erat demonstrandum): samenwerken kan lonen, zeker in complexe dossiers met vele belanghebbenden.

“Oud”-burgemeester Parys, wiens vader Parijs heet, schreef het nog deze week op de sociale media: “de christelijke plicht om samen te werken en te leven in een gemeente ."

Waarop Belleman repliceerde: “samenwerken is niet alleen een christelijke plicht maar een logisch gevolg van deelnemen aan een normale maatschappij…”

Belleman