Werk aan de winkel

Is het minste wat ik kan zeggen als ik het punt mobiliteit doorneem van het nieuwe bestuursakkoord, gesloten tussen CD&V-Volks en Voor Ternat. Een kluwen van schier onoplosbare problemen waar een gps of Waze ook geen uitkomst biedt bepaalde dagen. Of overdrijf ik?

Toch mag ik jullie de intenties van de nieuwe meerderheid niet onthouden.

Er komt een globaal mobiliteitsplan en een zwart puntenplan met als bedoeling gevaarlijke locaties weg te werken. Een mobiliteitsraad moet betrokken partijen en experten samenbrengen.

De lijnen van de Lijn moeten niet gaan lijnen (diëten) maar dienen waar nodig uitgebreid. Fietsbeugels mogen er komen aan bepaalde haltes. De staat van de voet- en fietspaden wordt opgemeten, op basis van deze inventaris worden de prioriteiten bepaald. Fietspaden, fietssnelwegen en fietsnetwerken verdienen de aandacht. Een lang verwacht fietspad langsheen de Fossebaan komt er net als een fietsverbinding tussen Steenvoorde en de Meersstraat. De scholen moeten allemaal een veilige fietsomgeving krijgen, de resterende projecten krijgen dus voorrang.

De Ternattenaar dient gratis te kunnen parkeren aan het station. Het storend fout parkeren zal strenger worden aangepakt.

Voor de Assesteenweg kijkt men naar de hogere instanties. Een “weg” die misschien makkelijker berijdbaar wordt met een nationale partij als CD&V in de meerderheid. Een carpoolparking aan de E40, een veiliger op- en afrittencomplex en het herbekijken van de verkeersstroom en fietspaden van de Assesteenweg, zullen mooi ogen op de agenda van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het zwaar verkeer wil men weren uit de dorpskernen en samen met Infrabel wordt het principe van een tunnel bekeken i.p.v. een overweg (Meersstraat). Snelheidsovertreders komen meer in het vizier en een uniforme voorrangsregel sluit het nieuwjaarlijstje af.

Wie Ternat wat kent, beseft dat de schepen voor mobiliteit en zijn ambtenaren de komende jaren weten wat doen. Een suggestie: misschien moeten alle dienstverplaatsingen, behalve voor werken met materiaal, voortaan gemaakt worden met de dienstfiets? Ik weet dat dit al voor een stuk gebeurt.

Belleman