Werk aan de winkel

In het kader van een correct informeren van de burger worden deze vacatures vanaf vandaag opengesteld voor het belanghebbende publiek.

  • Voorzitter CD&V (M/V), tandem mag ook maar wel allebei trappen. Christelijk geïnspireerd (alhoewel er gedacht wordt aan het laten wegvallen van de C in de naam) en liefst “midden van de mensen” staand. Zich eenmaal per jaar willen vrijmaken voor het bezoeken van een pretpark op een familiedag. Het kussen van zeehonden wordt niet uitgesloten. Bereid zijn eerst aandachtig te luisteren naar de twaalf apostelen die de levieten zullen voorlezen. Cumuleren mag op basis van een uitzonderingsmaatregel.
  • Voorzitter Open VLD, vacature wordt nu al opengesteld maar de invulling kan nog even op zich laten wachten.  Vroegere ministers van het mannelijke gedacht worden extra uitgenodigd te kandideren. Mannen met belangen in de Vlaamse wijnbouw of interesse in zondags paardrijden extra welkom. Vrienden onder bedrijfsleiders kan helpen, maar niet strikt noodzakelijk. Over cumulatie met andere jobs kan onderhandeld worden.
  • Voorzitter SP.A. Liefst jong en onervaren in de sector zodat er onbevangen en niet gehinderd door dossierkennis, kan gewerkt worden. Moet bestand zijn tegen Leuvense opmerkingen en interne partijkritiek die meestal via de media wordt geleverd. Bij voorkeur kritisch denkend, maar ook dit is geen absolute voorwaarde. Wel bereid zijn te luisteren naar de basis die voorlopig onderdak vond bij andere partijen. Cumuleren met andere bezigheden uit den boze.

Indien niet ernstig gelieve u te onthouden.

Belleman, buitenlandcorrespondent Overnelle.